Ny blogg

Den här bloggen har slutligen gått i träda. Mycket av min skrivande kraft lägger jag numera på Frihetssmedjan, men jag har också skaffat mig en ny blogg på perpettersson.eu. Alla mina gamla inlägg går att hitta även där såklart, men de går också att finna här på denna blogg.

Annons

Nytt humanistiskt förbund grundat

Pressmeddelande:
NYTT HUMANISTISKT FÖRBUND GRUNDAT

Idag, den 17 januari 2013, grundades förbundet Förenade Humanister. Syftet med förbundet är ett främja en positiv humanism och arbeta för ökad dialog mellan olika livsåskåningar.

– Vi har den senaste tiden sett ett ökat behov för dialog mellan olika grupper i samhället, speciellt i frågor om livsåskådning, tro, etik och moral. Ofta tenderar debatten att bestå av polemik mellan grupper och det gör det allt svårare att faktiskt förändra någonting. Detta säger Per Pettersson, nyvald ordförande för Förenade Humanister.

Ikväll valdes även André Frisk, Jessica Schedvin, Sofia Arkestål och Staffan Betnér in i förbundsstyrelsen.

– Jag har länge följt den humanistiska debatten i Sverige och sett behovet av ett forum för respekt och dialog med oliktänkande. Jag hoppas kunna fokusera på det som förenar till förmån för det som skiljer. På så sätt kan vi tillsammans göra bestående skillnad, säger Per Pettersson.

Förenade Humanister kommer under våren samla ihop samarbetsorganisationer och givetvis närvara under Almedalsveckan i Visby.

För mer frågor: Kontakta Per Pettersson på 0736347561 eller Jessica Schedvin på 0733896153.

Principprogram för Förenade Humanister


Kampen mot ACTA har bara börjat

I torsdags skickade vi i Liberaldemokraterna in en JO-anmälan mot regeringskansliet med anledning av ACTA-avtalet, med fokus på att det obegripliga språket innebär ett brott mot den svenska språklagen. Förhoppningsvis ska detta leda till att regeringen tvingas släppa en begriplig förklaring av alla paragrafer i avtalet när det är dags att sända det på remiss, en förklaring som alla medborgare kan förstå.

Eftersom det finns tillräcklig kompetens där ute för att avgöra om denna förklaring är med sanningen överensstämmande eller inte, betyder detta att vi förhoppningsvis under våren kommer att förstå alla effekter av avtalet och hur alla paragrafer kan tolkas.

Idag har också Markus ”Lake” Berglund en lista över olika initiativ som är ämnade att stoppa och kritisera ACTA-avtalet. Till denna lista bör läggas att Nordisk Centerungdom under sitt möte nu i helgen antagit en resolution på förslag från svenska CUF som innebär att de nordiska centerungdomsförbunden ska arbeta för att stoppa avtalet.

Kampen mot ACTA har bara börjat, men den har ganska snabbt fått momentum. Nu väntar en spännande vår.


En utomståendes shortlist till ny S-ledare

Jag är inte socialdemokrat. Jag har aldrig varit socialdemokrat och så länge partiet inte plötsligt blir liberalt så kommer jag heller aldrig att bli socialdemokrat. Däremot är jag intresserad av politik och demokrati. Av den anledningen har jag ett intresse av en stark och fungerande opposition, eftersom den är nödvändig för att regeringsmakten inte ska bli ett trött förvaltande. I dagsläget befinner jag mig dessutom i opposition mot samtliga partier i riksdagen, då inget av dem i min mening inte är tillräckligt liberalt.

Nu har Håkan Juholt avgått, precis som många förutspådde efter fredagens VU-möte. Frågan är nu vem som ska efterträda honom. Igår skrev jag på Frihetssmedjan om Håkan Juholts uttalande om att det var partiet som var i en svår situation, inte han. Jag konstaterade att om han redan bestämt sig för att avgå, så var det uttalandet förmodligen väldigt sant. Partiet har nämligen en uppslitande process framför sig, där det helt saknas naturliga efterträdare och där höger- och vänsterfalangerna sannolikt än en gång kommer att strida för mer eller mindre öppen ridå. Samtidigt var det förstås ohållbart att fortsätta med Juholt. Damned if you do, damned if you don’t.

Vad krävs då av en ny partiledare för Socialdemokraterna?

För det första måste det vara en person som är trovärdig som statsminister. Socialdemokraterna är fortfarande det största partiet i vänsterblocket, även om Miljöpartiet knappar in. Det är därför S-ledaren som kommer att utgöra det första valet att bilda regering om vänsterblocket blir störst i ett kommande val.

Den nya ledaren måste också kunna ena partiet. Socialdemokraterna har sargats hårt av det senaste årets katastrofer. Många har tappat lusten och engagemanget. Alla dessa måste peppas och fås att engagera sig igen. Dessutom måste ledaren ena de olika falangerna inom partiet. Ännu är Socialdemokraterna ett parti där åsiktsklyftorna mellan de olika extremerna är större än i något annat parti. Det var kanske ett vinnande koncept när man samlade 40-50 procent av väljarskaran, men i ett parti på dryga 20 procent är det komplicerat. Så är dock fallet och därmed måste ledaren kunna ena dessa falanger och föra en politik som högersossar, vänstersossar, fackpampar och småföretagarkramarna i partiet alla kan tycka är ok.

Slutligen måste ledaren ha en utstrålning som lockar tillbaka väljare till partiet. Det behöver självklart inte vara någon av samma kaliber som Palme eller JFK, men en trist teknokrat eller en bitter eller ilsken ledare är inte att tänka på.

Det finns förstås fler krav, men dessa är bland de viktigaste som jag som utomstående analytiker kan identifiera.

Vilka kandidater finns det då? Antagligen fler än de jag personligen känner till, eftersom jag inte har total koll på partiet. Antagligen måste personen dock sitta i Riksdagen, eftersom det inte är rimligt att tro att någon utanför riksdagen är trovärdig i rollen som statsministerkandidat. Förvisso lämnar det fortfarande 112 personer, men listan blev plötsligt kortare.

Ur mitt perspektiv handlar detta i första hand om personer som skulle kunna vara ett bra ansikte utåt och som förefaller som personer med förtroende såväl inom som utom socialdemokratin. Huruvida de kan ena partiet internt kan jag inte själv bedöma.

Baserat på detta är således mina förslag som följer, i bokstavsordning efter efternamn.

  • Urban Ahlin: Hans långa erfarenhet av utrikespolitik och därmed vana av samtal över blockgränserna gör honom till en kandidat som kan vinna förtroende bland många.
  • Mikael Damberg: Talades det om redan i förra processen. Som ordförande i Stockholm lider han förstås av att partiet är riktigt litet i regionen, men samtidigt har han visat sig vara en uppskattad företrädare för Socialdemokraterna i många läger.
  • Hillevi Larsson: Ett litet wild-card som är förhållandevis ung och kvinna. Kanske inte stark nog för att hålla ihop partiet och driva en samlad politik, men har utstrålning och intressanta idéer.
  • Leif Pagrotsky: En underfundig kuf som med sin sköna stil appellerar till många. Dessutom ett tungt namn intern i S.
  • Veronica Palm: Ytterligare en ung kvinna som ofta nämnts i ledarskapssammanhang. Förhållandevis känd, åtminstone i de kretsar som är intresserade av politik. Har potential och en god portion karisma, men kan vara diskvalificerad genom att ha en alltför tydlig vänsterstämpel.
  • Tommy Waidelich: Har visat sig kompetent när det kommer till ekonomisk politik och genom alla turer under Juholt har han lyckats komma igenom som en sansad person som inte gör förhastade uttalanden och ser till att ha torrt på fötterna. Som kontrast till Juholt är han lockande, men kan också ha liknande effekt om han fortsätter sitt nuvarande uppdrag som ekonomisk talesperson.

Jag är inte statsvetare. Jag är inte expert på socialdemokraterna. Jag är inte ens engagerad i ett riksdagsparti längre. Men som utomstående och förhållandevis väl insatt i turerna kring partiledarvalet samt hur många väljare resonerar, skulle jag bli högst förvånad om nästa socialdemokratiska partiledare inte återfinns på min lista här ovan.

Det finns förstås två bubblare. Thomas Östros och Pär Nuder. Jag skulle dock inte rekommendera någon av dem, då ingen av dem har den karisma som krävs för att locka tillbaka väljare. De kanske kan ena partiet, men de kommer inte att klara sig hela vägen till Rosenbad, om inte samarbetspartierna V och MP rusar framåt i opinionen. Jag hoppas för socialdemokratins skull att de inte faller i fällan och väljer någon av dem.


Liberaldemokraterna om tvångssteriliseringar

Liberaldemokraterna logoIdag skriver jag och flera andra företrädare för Liberaldemokraterna på SVT Debatt om tvångssteriliseringarna och uppmanar liberalerna i riksdagen att rösta med Vänsterpartiet i socialutskottet.


”Husby kräver respekt” – men inte för alla åsikter

Nätverket Husby kräver respekt, som står bakom ockupationen av Husby träff, har nu skaffat sig såväl Twitterkonto som blogg. De framställer också sina krav med all önskvärd tydlighet.

  • Husby träff skall finnas kvar i befintliga lokaler.
  • Husby träff skall finansieras av Stockholms stad.
  • Stoppa nedskärningarna i Husby och Järva-området
  • Inför en lokal styrgrupp i RinkebyTensta-Husby, och hela Järva, som bestämmer över politikernas beslut och kan riva upp fattade beslut som rör folket i stadsdelen.

Hur styrgruppen ska tillsättas framgår inte. Antagligen ska det dock garanteras att den bara fattar beslut som river upp varje uns av förändring. Nätverket motsätter sig nämligen inte bara nedläggning av skolor (trots att elevunderlaget sviker och inte räcker för att fylla upp alla skolor i området). De protesterar också mot att Ica har slutat hantera post och att Försäkringskassan lagt ner sitt kontor här (jag som bott här sedan 2005 har aldrig sett detta kontor, så det måste lagts ner innan dess). Båda sakerna skylls implicit på Alliansen.

En lokal styrgrupp som kan sätta sig över politikernas beslut är självklart juridiskt omöjlig, med mindre än att Järva bryter sig loss och bildar en egen kommun. Därmed är det fjärde kravet omöjligt att tillgodose. Det är dock oklart om demonstranterna är medvetna om detta.

Vad gäller flytten och finansieringen av Husby träff går det självklart att få gehör. Frågan är varför, då Husby träffs stora lokal, som fokus ligger på, för det mesta står tom. Fräschare, nyrenoverade lokaler på andra sidan gången i centrum väntar på att verksamheten ska kunna flytta dit och därmed få lokaler som sannolikt är bättre anpassade till verksamhetsnivån. Som Husbybo så bryr jag mig inte så mycket, så länge ingen slösar bort mina skattepengar på att bekosta lokaler som för det mesta står tomma.

Det mest fascinerande är att Husby kräver respekt inte respekterar de Husbybor som tycker annorlunda än de.

Namninsamlingar i protest mot olika saker har förekommit sporadiskt de senaste åren och när man själv konstaterat att man är för förändringarna, har man fått en utskällning eller fått höra något annat om att man sviker. En av mina vänner, som också bor i Husby, träffade på protestanterna idag. Han framförde sina åsikter och varför han därmed inte ville skriva på några protestlistor – och bemöttes med kraftiga fnysningar och upprörda ”Men tänk på oss andra!” från demonstranterna. Tydligen är det viktigare att deras åsikter får gehör och genomförs, än att vi andra får ha åsikter om och inflytande över hur Husby utvecklas i framtiden.

Protestaffisch från nätverket Järvas framtidDet är dock inte det minsta förvånande att vi med liberala åsikter blir utskällda, fnysta åt och får våra åsikter ogiltigförklarade. Husby kräver respekt grundades efter ett protestmöte i söndags, arrangerat av nätverket Järvas framtid. Som framgår av affischen var medarrangörerna till protesten bland annat Socialdemokraterna i Husby, Miljöpartiet i Järva, Vänsterpartiet i Husby och Rättvisepartiet Socialisterna i Husby. Idel vänsteropposition och extremvänster med andra ord. Frågan är var vi Husbybor som inte känner oss representerade av dessa åsikter ska vända oss för att göra vår röst hörd?

Ockupationen lär fortsätta och det lär ge en viss uppmärksamhet. Däremot kommer det att bli nej på minst ett av fyra krav från ockupanterna. Samtidigt som de kräver respekt, vägrar de att respektera att andra Husbybor kan tycka annorlunda än de själva. Sammantaget blir intrycket av protesterna mer av ett bortskämt barn som inte får som det vill. Kan det verkligen vara det som aktivisterna vill?