Etikettarkiv: husby

”Husby kräver respekt” – men inte för alla åsikter

Nätverket Husby kräver respekt, som står bakom ockupationen av Husby träff, har nu skaffat sig såväl Twitterkonto som blogg. De framställer också sina krav med all önskvärd tydlighet.

  • Husby träff skall finnas kvar i befintliga lokaler.
  • Husby träff skall finansieras av Stockholms stad.
  • Stoppa nedskärningarna i Husby och Järva-området
  • Inför en lokal styrgrupp i RinkebyTensta-Husby, och hela Järva, som bestämmer över politikernas beslut och kan riva upp fattade beslut som rör folket i stadsdelen.

Hur styrgruppen ska tillsättas framgår inte. Antagligen ska det dock garanteras att den bara fattar beslut som river upp varje uns av förändring. Nätverket motsätter sig nämligen inte bara nedläggning av skolor (trots att elevunderlaget sviker och inte räcker för att fylla upp alla skolor i området). De protesterar också mot att Ica har slutat hantera post och att Försäkringskassan lagt ner sitt kontor här (jag som bott här sedan 2005 har aldrig sett detta kontor, så det måste lagts ner innan dess). Båda sakerna skylls implicit på Alliansen.

En lokal styrgrupp som kan sätta sig över politikernas beslut är självklart juridiskt omöjlig, med mindre än att Järva bryter sig loss och bildar en egen kommun. Därmed är det fjärde kravet omöjligt att tillgodose. Det är dock oklart om demonstranterna är medvetna om detta.

Vad gäller flytten och finansieringen av Husby träff går det självklart att få gehör. Frågan är varför, då Husby träffs stora lokal, som fokus ligger på, för det mesta står tom. Fräschare, nyrenoverade lokaler på andra sidan gången i centrum väntar på att verksamheten ska kunna flytta dit och därmed få lokaler som sannolikt är bättre anpassade till verksamhetsnivån. Som Husbybo så bryr jag mig inte så mycket, så länge ingen slösar bort mina skattepengar på att bekosta lokaler som för det mesta står tomma.

Det mest fascinerande är att Husby kräver respekt inte respekterar de Husbybor som tycker annorlunda än de.

Namninsamlingar i protest mot olika saker har förekommit sporadiskt de senaste åren och när man själv konstaterat att man är för förändringarna, har man fått en utskällning eller fått höra något annat om att man sviker. En av mina vänner, som också bor i Husby, träffade på protestanterna idag. Han framförde sina åsikter och varför han därmed inte ville skriva på några protestlistor – och bemöttes med kraftiga fnysningar och upprörda ”Men tänk på oss andra!” från demonstranterna. Tydligen är det viktigare att deras åsikter får gehör och genomförs, än att vi andra får ha åsikter om och inflytande över hur Husby utvecklas i framtiden.

Protestaffisch från nätverket Järvas framtidDet är dock inte det minsta förvånande att vi med liberala åsikter blir utskällda, fnysta åt och får våra åsikter ogiltigförklarade. Husby kräver respekt grundades efter ett protestmöte i söndags, arrangerat av nätverket Järvas framtid. Som framgår av affischen var medarrangörerna till protesten bland annat Socialdemokraterna i Husby, Miljöpartiet i Järva, Vänsterpartiet i Husby och Rättvisepartiet Socialisterna i Husby. Idel vänsteropposition och extremvänster med andra ord. Frågan är var vi Husbybor som inte känner oss representerade av dessa åsikter ska vända oss för att göra vår röst hörd?

Ockupationen lär fortsätta och det lär ge en viss uppmärksamhet. Däremot kommer det att bli nej på minst ett av fyra krav från ockupanterna. Samtidigt som de kräver respekt, vägrar de att respektera att andra Husbybor kan tycka annorlunda än de själva. Sammantaget blir intrycket av protesterna mer av ett bortskämt barn som inte får som det vill. Kan det verkligen vara det som aktivisterna vill?


V vill ”rädda” Husby träff

Vänsterpartiet uppmanar Joakim Larsson (M) att åka ut till Husby och träffa de människor som sedan söndag kväll ockuperar Husby träff. Ockupationen har kommit till stånd för att ”rädda” Husby träff, då den anses nedläggningshotad.

Samtidigt så är nedläggningen av Husby träff i praktiken enbart en flytt på ungefär 50 meter. Lokalerna kommer att bli annorlunda och till stora delar nyrenoverade och ändamålsenliga, istället för de, i ärlighetens namn, rätt nedgångna lokalerna man huserar i just nu.

Vad Vänsterpartiet heller inte berättar är att Nätverket Järvas framtid, som just nu kampanjar hårt mot snart sagt alla förändringar i Husby, stöds av samtliga tre partier i vänsteroppositionen. Det ska, enligt flyers som satts upp runt om i Husby, demonstreras och ockuperas mot ”nedläggningen” (flytten) av Husby träff, mot privatiseringen av Husbybadet (som knappast kommer kunna bli dyrare än det är oavsett vem som driver det) och mot nedläggningen av vårdcentralen (vilket inte blev en nedläggning då en privat aktör tog över istället). Dessutom är man missnöjd med att staden planerar att ta bort trafiksepareringen (en separering som många moderna stadsplanerare anser har en negativ påverkan på gatulivet).

Ockupationerna och demonstrationerna handlar enbart om att plocka billiga poänger hos människor som instinktivt ryser till så fort orden privatisering och förändring nämns. Samtidigt ignoreras vi andra Husbybor, som faktiskt bejakar förändring och tycker att det är kvalitet som är det viktiga, inte vem som står bakom driften. Effektiv hantering av våra skattemedel ska stå högt på agendan, fungerande och tillräcklig samhällsservice likaså. Ingen av dessa har blivit lidande av de förändringar som genomförs i Husby just nu, snarare tvärtom.

Vänstern måste sluta upp med att bekämpa privata aktörer och istället se till vad som ger bäst service till medborgarna här ute. Alliansens stora problem är inte att de gillar privatiseringar och förändringar, utan att de inte lyckats kommunicera fördelarna med förändringarna till många av de medborgare som bor här ute.

Sen måste vänstern sluta agera som att de talar för alla här ute i Husby. Det gör de inte. Vi är många som gillar de förändringar som sker här ute. Skillnaden är att vi inte ställer oss på gatorna och skriker uppmuntrande ord till Alliansen – en fånigare demonstration får man ju leta efter. Så innan vänstern slår på stora trumman kanske de skulle göra en undersökning hos alla boende här ute för att faktiskt få veta vad folk tycker och hur många som över huvud taget bryr sig om vilken driftsform Husbybadet har. Risken är dock stor att vänstern blir gruvligt besvikna.

Uttalande från Nätverket Järvas framtid

Husby Träff ockuperas
Drygt 60 personer, med stor bredd från det lokala föreningslivet och alla
åldrar, deltog i storrådslaget ”Husby och Järva kräver respekt”, arrangerat
av Nätverket Järvas Framtid, söndagen kl 15-20

Efter många starka inlägg av Husbybor i alla åldrar antogs följande
beslut:
– enhälligt stöd för nedanstående öppna brev, med följande tillägg:
– krav på bildandet av lokala styrgrupper i varje stadsdel (Husby, Akalla,
Rinkeby, Tensta-Hjulsta) med verklig makt och bred representation från det
lokala föreningslivet över Järvalyftet, dess strukturplaner och alla andra
viktiga frågor under denna process.
– krav på bred info på flera språk med inbjudan till en demokratisk dialog
om alla viktiga förslag och förändringar, som rivningen av gångbroarna mm,
flytten av Husby Träff, nedläggningen av Bredbyskolan och andra kommunala
skolor, privatiseringen av Husbybadets drift).
– ett spontant förslag från ungdomar på mötet om en omedelbar ockupation
av Husby Träff för att sätta kraft bakom orden samma kväll dagen innan
träffens stora sal i morgon måndag ska stängas för ombyggnad fick efter en
ingående diskussion starkt och närmast enhälligt stöd (endast personalen i
träffen deltog inte i omröstningen). För detta röstade tex även
representanterna för två s-föreningar.
Efter mötet bildades för detta en fristående kampanjgrupp, som kallade sig
”Husby kräver respekt”.


Utrensade åsikter

Ung vänster i Kristianstad med FP-affischer som "någon råkat" riva ner

Inte bara ung vänster river affischer - eller?

Var nere i Husby centrum för en stund sedan. I söndags var jag där och affischerade, tillsammans med många andra partier. Både moderaterna och kristdemokraterna hade satt upp ett gäng affischer, precis som vi i folkpartiet, även om vi också tänkt att komplettera lite med fler inom kort. Nu visar det sig att vi nog kommer att behöva fler affischer än vi först tänkt. Idag var nämligen alla allianspartiers affischer helt borta. En moderataffisch hade klarat sig kvar på sin plats. En folkpartiaffisch låg kvar på marken, med snyggt avskurna eller avklippta buntband. Alla andra affischer var helt borta. Vad som fanns kvar var samtliga affischer från vänsterpartiet, socialdemokraterna och rättvisepartiet socialisterna. Om miljöpartiet satt upp några affischer, vilket jag inte vet, fanns inte heller dessa kvar.

Vi kommer givetvis att sätta upp nya affischer, eventuellt är det läge att använda slangklämmor eller något annat som inte går att kapa. Det här var nämligen inte någon vanlig vandalism, där någon river ner affischer. Det här var planerad utrensning av åsikter, ett oacceptabelt beteende i ett demokratiskt samhälle. Förhoppningsvis får våra nästa affischer sitta uppe, för även om val inte vinns på valaffischer är det sorgligt att se att människor är så rädda för åsikter att de försöker utrota dem. Det beteendet är dessutom ett hot mot demokratin om det inte beivras och kvävs i sin linda.

Det här gjorde också att min inspiration för visioner gick lite förlorad, så idag blir det ingen visionär torsdag. Ska se till att få upp två visioner nästa vecka istället.

Intressant?

Upplopp på andra sidan fältet

Tidigare ikväll urartade det på södra sidan Järvafältet, dvs någon kilometer söder om mig här i Husby. Ungdomar startade upplopp i Tensta och tände bland annat eld på en container. Ungdomarna kastade stenar mot brandbilarna och det fanns lager med sten kring gångbroarna över vägarna, färdiga att kunna kastas på passerande fordon.

Det som hänt i Tensta ikväll, likväl som liknande och värre upplopp i Rinkeby men också Rosengård, är symtom på samma sak. Integrationspolitiken som socialdemokratin drivit sedan 1980-talet har misslyckats totalt. Utanförskapet har cementerats i vissa områden, oftast områden som karaktäriseras av miljonprogram och på ett visst avstånd från stadskärnor. Den enda hållbara lösningen är en ny syn på integration och invandring.

Den ena delen av lösningen är att ge människor i dessa områden en ny tro på framtiden. Ungdomarna behöver få veta att de kommer att få jobb, möjlighet till utbildning och rent allmänt kan skapa sig en framtid för sig själva. Idag finns inte den tron; en undersökning som publicerades i lokaltidningen Mitt i Kista någon gång under 2008 visade att någonstans runt hälften av ungdomarna på Järvafältet hade som framtidsplan att ”gå på bidrag”. När det är den enda plan som ungdomar kommer fram till har man totalt misslyckats.

Den andra delen av lösningen är en förändrad syn på invandring. Hittills har migrationspolitiken gått ut på att låta flyktingar komma till landet, förutsatt att de lyckas betala någon människosmugglare för att ta sig hit alltså. När de väl är här ska de tvingas igenom en påfrestande och förnedrande asylprocess, en process som allt som oftast ter sig obegriplig och inhuman för vanliga medborgare. Många skickas hem igen, bland annat eftersom krig i hemlandet helt enkelt inte räcker som asylskäl.

Det vi istället måste göra är att öppna våra gränser mer, inte stänga dem ytterligare. Vi måste öppna oss framför allt för arbetskraftsinvandring. Synen på invandring som något negativt bygger till stor del på att den enda invandring vi sett sen 1960-talet har varit flyktingar som kommit hit, traumatiserade av sina upplevelser. Om denna bild istället hade kompletterats med den positiva bilden som kvalificerad arbetskraftsinvandring ger, hade rasistiska partier eller invandringskritiska partier som Sverigedemokraterna aldrig haft möjlighet att växa sig så starka som de nu har. Då hade vi istället sett individer som bidragit till samhället på ett positivt sätt, istället för att se människor med utländsk bakgrund som en belastning för samhället.

Tyvärr har facket sett till att socialdemokratin hållit tillbaka alla försök till att öppna gränserna för arbetskraftsinvandring. I Vaxholm visade facket för bara ett par år sen att de inte ens vill ha hit andra EU-medborgare. ”Go home!” ropade man åt dem som arbetade åt Laval.

Utvecklingen på Järva, i Rosengård och liknande områden visar med all tydlighet att nuvarande invandringspolitik har misslyckats. Nu måste vi tänka om och inte bara öppna våra gränser för dem som har det svårt. Vi måste också öppna för arbetskraftsinvandring i större skala, det bidrar inte bara till en positivare bild av invandring utan ökar också vårt eget välstånd.

Dessutom måste vi se till att göra asylprocessen effektiv, human och framför allt mindre begränsande. Vi måste ta vårt ansvar som ett fritt, demokratiskt land och låta människor som har det svårt finna en fristad i vårt land. Vi måste gå längre än genevekonventionen stipulerar och låta samvetet och humaniteten styra våra beslut.

Det är dags att genomföra en liberal revolution i migrationspolitiken.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,