Etikettarkiv: vild strejk

Ny syn på anställningar – våga reformera LAS

Lagena, Systembolagets dotterbolag, har tidigare i år sagt upp ett antal anställda och nyligen varslat ytterligare några. Efter att detta gjorts har man tagit in personal från ett bemanningsföretag vid arbetstoppar. Lagenas företrädare hänvisar till den ojämna arbetsbelastningen som gör det mer lönsamt att ta in tillfälliga arbetare kring midsommar, jul, påsk och andra tillfällen när alkoholförsäljningen går upp. Detta har dock fått facket och de anställda att se rött och de har gått ut i vild strejk. Anledningen är att de anställda tycker att det jobbar inyrd personal hela tiden. En företrädare hänvisar till att det i genomsnitt jobbat väldigt många inhyrda arbetare under våren, om än inte alls lika många som de som sagts upp.

Andra fackliga företrädare tror det värsta de kan om Lagena, nämligen att de försöker att kringgå turordningsreglerna i LAS och genom att använda inhyrd arbetskraft vänta ut ”karantäntiden” som gör att de ska kunna anställa helt nya människor om knappt ett år, att ”rensa ut personalstyrkan” som facket uttrycker det.

Det finns två tankefel och ett formellt fel i allt detta.

Tankefel ett är att ett genomsnitt skulle innebära att det funnits lika många fasta heltidstjänster. Så är det inte. Det har funnits mer personal vid ett antal tillfällen och färre vid andra. Alltså skulle motsvarande antal heltidsanställda behöva jobba 80 timmar vissa veckor och 10 andra veckor (eller något i den stilen, jag har ju inte direkt koll på arbetsscheman för Lagena). Är det då inte bättre med personal från bemanningsföretag? Att man sen kan ha gjort fel i beräkningarna så att man hade kunnat behålla en tjänst eller två mer än man faktiskt gjorde måste anses vara helt ok i sammanhanget.

Tankefel två handlar om turordningsreglerna och LAS. Fackets stora problem är att man anser att dessa är heliga kor som ingenting i världen får kringgå eller förändra. Vi ser dock en tendens att allt fler företag, såväl privata som statliga, försöker att kringgå reglerna på olika sätt, bland annat genom bemanningsföretag. Om det är så kanske det är ett problem med LAS och turordningsreglerna? Om företagen känner ett behov av att ”rensa ut” i personalstyrkan kanske det inte är företagen som är onda utan att det faktiskt finns ett behov?

Det formella felet handlar givetvis om den vilda strejken och att vissa av de strejkande också misstänks för brottet egenmäktigt förfarande. Det råder fredsplikt i Sverige när det finns avtal på plats och även om det inte gjorde det finns det vissa lagar att rätta sig efter när man genomför sina aktioner. Det här är väl relativt underordnat i sammanhanget; civil olydnad kan ibland vara befogad även om jag själv inte tycker att detta var ett sånt tillfälle.

Slutsatsen är väl snarast att det är dags för en ny syn på anställningar i Sverige. Vi kan inte längre räkna med att ha kvar samma jobb som vi haft i 30 år enbart på grund av att vi ”var där först”. Det argumentet används oftast i sandlådor och inte av så värst många människor som passerat tio års ålder.Istället måste vi vänja oss vid ett system där arbetslöshet är något som alla kommer att ha erfarenhet av någon gång ibland, men under väldigt korta och begränsade perioder. Detta till skillnad från dagens system där man går arbetslös i ibland flera år när man trillat ur arbetsmarknaden. Genom större rörlighet där fler accepterar kortare perioder utan jobb kommer vi att få fler i arbete och fler som kan klara sig utan bidrag och stöd från det offentliga. Det kommer också att fördela det ekonomiska välståndet bättre mellan olika grupper.

I klartext betyder det att LAS i allmänhet och turordningsreglerna i synnerhet måste reformeras. Turordningsreglerna är inte bara skadliga för företagen utan är än mer skadliga för människor i utanförskap. Ett av de bästa sätten att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden vore att avskaffa just turordningsreglerna. Det skulle också hjälpa in fler människor med invandrarbakgrund. Tyvärr sträcker sig fackets solidaritet enbart till dem som redan har jobb, inte till dem som försöker hitta ett jobb.

Det är dags att vi en gång för alla slutar knarka trygghet i formen samma jobb från studenten till pensionen och börjar våga ta ansvar för våra egna liv.

Bloggar som inte håller med mig: Fragment, Redundans, Vardagspussel, Kaj Raving.
Intressant?

Ett smutsigt beteende

Sopåkarna i Stockholm har gått ut i vild strejk, i protest mot lönevillkoren hos Liselotte Lööf. Det är inte en strejk som är sanktionerad av facket utan facket jobbar tillsammans med arbetsgivarna för att sopåkarna ska gå tillbaka till jobbet. Konflikten är oacceptabel, säger Anders Norberg på BA.

Alla sopåkare vill inte heller strejka, något jag förstår fullkomligt eftersom det är en vild strejk. Vad händer då? Jo, de sopåkare som strejkar åker hem till dem och skär sönder däcken på deras bilar!

Vild strejk. Skadegörelse och hot mot dem som inte vill delta i denna olagliga strejk. Oacceptabla skador gentemot tredje part genom att restaurangernas soprum fylls på bara ett par dagar. Allt detta för att ett företag inte har lönevillkor som gillas av alla men som godkänns av facket. Ja, jag förutsätter att de godkänts eftersom facket inte står bakom strejken.

Precis detta är anledningen till att Sverige har en väldigt generös lagstiftning gentemot fackförbund och att vi har en stark fackföreningsrörelse. Visst har facken alldels för mycket makt generellt sett, men fördelen är att sådana här situationer helt enkelt inte ska kunna uppstå. Nu har det ändå gjort det och det dessutom i en bransch som är en nödvändig samhällsfunktion.

Var gick det fel? Har facken fått så stor makt att arbetarna nu tror att de ensidigt kan bestämma och, om de inte får det, kan bete sig som bortskämda barn? Dessutom tar de till egenmäktigt förfarande genom att de helt sonika tog företagens sopbilar för att åka till en uppsamlingsplats för de strejkande.

Något måste göras innan Sverige blir ett nytt Frankrike. Det har blivit dags för arbetsmarknadens parter att uppgradera den svenska modellen till version 2.0.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,