Etikettarkiv: sprutbyte

Cwejman avslöjar nykterhetsrörelsens lögner

Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman drar ner byxorna på nykterhetsrörelsens företrädare och avslöjar deras okunnighet alternativt lögnaktighet när det gäller sprutbytesprogrammen. Nykterhetsrörelsens företrädare har påstått att det inte finns någon forskning som visar att sprutbytesprogram minskar smittspridning bland missbrukare. Felaktigheterna i detta har påpekats av många, inklusive jag själv här på bloggen.

Det är dags att avslöja lögnerna om sprutbytesprogrammen. Visst är det så att programmen inte löser alla problem, men de sparar sjukvårdskostnader och minskar det mänskliga lidandet. Den minskade smittspridningen är något som visats i ett flertal studier och det råder ingen tvekan om att programmen hjälper. Precis som Adam påpekar minskar programmen också avståndet mellan missbrukare och de sociala myndigheterna.

Sprutbytesprogrammen innebär mycket positivt och borde vara en självklarhet överallt där det finns problem med den typen av missbruk där sprutor används. Det är därför bra att Stockholms läns landsting vågat stå upp mot nykterhetsrörelsens propaganda och istället ta till sig av vetenskapen. Det innebär stora vinster för såväl de människor som är fast i missbruket som för den offentliga ekonomin. Hur detta skulle kunna vara dåligt är en gåta.

Intressant?

Inte en dag för tidigt

Under måndagens landstingsfullmäktige i Stockholm kom det efterlängtade beslutet att sprutbyten för narkomaner ska införas, som ett led i att motverka spridningen av HIV. Den försenade reformen är välkommen och kommer på sikt att leda till en mer human och människovärdig behandling av intravenösa missbrukare.

Moderaterna har förhalat beslutet. Nykterhetsrörelsen har kritiserat det och gjort vad de kunnat för att stoppa det. Förnuftet och humanismen vann dock till slut och på måndagen klubbades det igenom: beslutet att inleda ett sprutbytesprogram för narkomaner även i Stockholms läns landsting. Ett dylikt program finns sedan flera år i Skåne och även på andra håll i världen. Internationell forskning visar att den typen av program har positiva effekter och det är på tiden att Sveriges huvudstads landsting äntligen ansluter sig till den vetenskapliga linjen.

Fördelarna med sprutbytesprogram är många. Den mest uppenbara är att minskad återanvändning av sprutor och delning av dem mellan flera personer också, naturligtvis, minskar risken bland missbrukare att smittas av olika sjukdomar. HIV är den sjukdom som oftast nämns men också hepatit av alla de slag ingår i den uppsjö av mer eller mindre allvarliga sjukdomar som kan spridas på detta sätt. Vad som också är positivt med programmen är att missbrukare får en naturlig och mindre laddad kontakt med sjukvården. På så sätt ökar den ömsesidiga kommunikationen och även tilliten mellan narkomaner och sjukvård. Dessutom ges möjligheten att informera om smittspridning, vilket kan påverka beteendet positivt. I förlängningen är det också möjligt att hjälpa narkomaner att hitta vägar ur sitt missbruk genom denna kontakt.

Trots de positiva effekterna har många varit emot programmet, i många fall antagligen av rädsla för att framstå som drogliberal. Sannolikt har detta varit den drivande kraften bakom moderaternas ovilja. För nykterhetsrörelsen är saken däremot annorlunda. I deras fall verkar det vara en direkt ovilja att erkänna fakta och att ignorera eller förvränga vetenskapliga resultat för att få forskningen att passa in i föreställningen att allt som möjliggör droganvändning av något slag är av ondo. Den naiva föreställningen att ingen kommer att missbruka om det inte finns några legala sätt att få tag på droger eller sprutor härskar inom nykterhetsrörelsen och kommer säkert inte försvinna i första taget. Det är därför skönt att de denna gång skrikit för döva öron.

Med en mer modern syn på narkotikaprevention går det att nå långt. Den svenska preventionspolitiken har hittills lett till en syn på narkomaner som skadat möjligheterna att nå ut till dem som fastnat i tungt missbruk och har egentligen bara fungerat bra för att nå ut till dem som bara börjat experimentera med droger. Sprutbytesprogrammen är ett första steg mot en mer modern och fungerande narkotikapolitik. Förhoppningsvis är det inte det sista.

Intressant?

Obegripligt motstånd mot sprutbyte

Jag har tidigare ifrågasatt att vi inte har ett sprutbytesprogram i Stockholm. Idag uppmärksammar Martin Kåberg samma sak på SvD Brännpunkt. Tesen är enkel. Sprutbyten ökar inte missbruket, däremot hindrar det smittspridning av exempelvis HIV. Att moderaterna trots det fortsätter att vara hårdnackade motståndare mot att införa ett program för sprutbyte är obegripligt. Vad är det som driver dem? Seved Monke undrar om det handlar om människosyn eller kanske moralism. Jag kan inte annat än instämma. Det verkar hur som helst inte ha något att göra med huruvida det räddar liv eller inte.

Min linje är klar, precis som den alltid varit. Sprutbyte bör införas, eftersom det minskar smittspridning. Dessutom ger det en möjlighet för vården att komma i kontakt med missbrukare, en chans som inte skall förringas. Moderaterna måste ge upp sitt motstånd och istället se till mesta möjliga nytta. Strunta i moralismen, här handlar det om människovärde!

Maria Byström lovar för övrigt att prata med missbrukare under valrörelsen, ett lovvärt initiativ. Hoppas att många fler politiskt engagerade bestämmer sig för att göra det.

Intressant?

Sprutbyte

Idag skriver jag om sprutbytesprogram på LUF Storstockholms blogg, läs gärna inlägget där.

Andra som skrivit om sprutbyte i Stockholm är Gulan Avci, Seved Monke, Mark Klamberg, Andreas Bergström, Liberati, Linnéa Darell och Amanda Brihed.

Intressant?