Etikettarkiv: sexualitet

Intressant från Amanda Brihed

Läser ett långt och välskrivet inlägg hos Amanda Brihed om prostitution, sexköpslagen och människors rätt till sin sexualitet utan pekpinnar. Läs det gärna, kunde inte ha skrivit det bättre själv faktiskt.

Intressant?

LUF är inte emot, men inte heller för, sexköpslagen

Det blev en halvmesyr. LUF-kongressen hade inte modet att vara visionära och att stå upp för de mest utsatta prostituerade. LUF-kongressen valde helt enkelt att inte bifalla motionen om att avskaffa sexköpslagen. Jag jobbar på en reservation på detta just nu.

Trots det kom vi ett litet, litet steg på vägen. Kongressen valde nämligen att bifalla förbundsstyrelsens linje som avskaffar den gamla skrivelsen som påstår att ”prostitution är en form av förtryck som ytterst handlar om tanken att kvinnors och mäns sexualitet kan köpas och ägas” men utan att säga att man istället bör avskaffa den. Den nya punkten innebär istället ett resonemang om vilka förutsättningar som ska gälla om man ska ta principiell ställning mot sexköpslagen. Det är absolut inte nog, men allt som innebär att den gamla – faktiskt helt idiotiska – formuleringen försvinner är bra.

Jag kommer att fortsätta att argumentera för ett avskaffande av sexköpslagen. Utilitarismens argument är inte giltiga utifrån min ideologiska syn. Andra liberaler håller inte med mig. Förhoppningsvis kommer dock fler och fler liberaler att ansluta sig till den visionära linjen, den som innebär att man inser att kriminalisering inte leder till frigörelse. Homosexualitet var kriminaliserat fram till 1944. Sen avkriminaliseringen har stigmatiseringen av homosexuella minskats så till den grad att den snart kommer sluta finnas. Nu är det dags att avkriminalisera prostitution och få bort stigmatiseringen av människor som blandar in pengar i sin utlevda sexualitet. På så sätt kan man i förlängningen också bekämpa trafficking och andra former av ofrivillig prostitution.

Jag ser fram emot nästa handlingsprogramskongress om två år.

Intressant?