Etikettarkiv: roland utbult

Det är dags att göra upp med frisinnet

Denna text var från början tänkt som debattartikel i tidningen Nu, men jag publicerar den nu här istället.

Roland Utbults partibyte har rört upp stämningarna inom Folkpartiet liberalerna, detta är tydligt. Tack vare uppmärksamheten har vi nu öppnat för en ideologisk debatt som kan driva partiet framåt och skapa en tydligare profil. Vad det till syvende och sist handlar om är frisinnets ställning inom partiet, en ställning som det är dags att ifrågasätta.

Roland Utbult har länge haft en något annorlunda profil inom Folkpartiet. Själv uppmärksammade jag honom för första gången under EU-valrörelsen i våras och jag blev en aning brydd. Med hänvisning till sitt frisinne intog han ställningar som verkade som hämtade ur Kristdemokraternas partiprogram och inte vårt eget. Jag blev därför inte det minsta förvånad när han nu tog steget fullt ut och bytte parti.

Trots det är det många som nu uttrycker förvåning och besvikelse. Esse Petersson skrev också i förra numret av Tidningen Nu att ”När fler delar de frisinnade idéerna … så blir också genomslaget för de kristna och nyktra idéerna allt större, tydligare och kraftfullare”. Han sätter också något slags likhetstecken mellan socialliberalism och frisinne. Förvisso finns det ingen entydig definition av vad frisinne innebär, vilket försvårar jämförelse och även debatt. Oftast får man enbart en vag hänvisning till ”kristna ideal”, vilket kan betyda nästan vad som helst med tanke på de olika tolkningar människor gör grundat på bibeln. Baserat på vilka åsikter som Utbult med flera uttrycker med hänvisning till sitt frisinne vill jag dock hävda att likhetstecknet är helt felaktigt.

Liberalismen grundar sig på en tro på individen och att alla ska få fatta sina egna beslut så länge man inte inkräktar på andras fri- och rättigheter. Genom religionsfriheten finns också en grundläggande princip om en sekulär lagstiftning och beträffande alkoholkonsumtion är det upp till varje individ att göra sina egna val. Uppenbarligen finns här en konflikt med frisinnet. Det finns fler exempel där hänvisande till frisinnet resulterar i åsikter som inte är förenliga med de liberala värdena (abortfrågan och könsneutrala äktenskap är exempel på andra frågor där Utbult med flera har haft en frisinnad snarast konservativ åsikt, och inte en liberal sådan).

Visst har vi högt i tak i Folkpartiet liberalerna vad gäller idédebatt, det är en självklarhet i ett liberalt parti. Det är också självklart att det går att förena en personlig tro med att vara liberal. Men när värderingar så uppenbart går emot grundläggande liberalism och istället konsekvent passar som hand i handske med ett annat riksdagspartis, är det bättre för båda partier om man tar steget ut och byter parti istället för att försöka förändra de grundläggande värderingarna i det egna partiet.

Folkpartiet liberalerna stammar ur en frisinnad folkrörelse, men redan då alkoholförbudet diskuterades splittrades partiet i två nya, ett frisinnat och ett liberalt. På senare år har det nya partiet Kristdemokraterna tagit tydlig ställning för just de frisinnade ideal som Utbult med flera ger uttryck för, medan Folkpartiet uttryckligen lagt till ”liberalerna” i sitt partinamn och tagit ställning för liberalismen snarast än frisinnet.

Därför är det nu dags att slutligen göra upp med frisinnet och bli ett alltigenom liberalt parti. Frisinnet har en självklar plats i Svensk politik, men det är inte längre Folkpartiet som är dess hem.


Utbult kommer ut som konservativ till sist

Läser på Dagen.se att Roland Utbult bestämt sig för att lämna Folkpartiet liberalerna till förmån för Kristdemokraterna. För ett tag sen undrade jag här på bloggen vad Utbult gjorde i ett liberalt parti när hans åsikter var konservativa. Detta var i samband med hans uttalande som kunde tolkas som att han var motståndare mot aborter. Utbult har även uttalat sig om att äktenskapet ska vara till för en man och en kvinna och inget annat.

Nu har Roland Utbult själv funderat på samma sätt, troligen sporrad av den kritik hans uttalanden fått från ett antal liberaler, och kommit till insikten att hans åsikter snarare stämmer överens med KD. Det känns helt rätt. Jag har inget emot att människor har åsikter. Är man medlem av ett parti bör man dock ha samma grundläggande värderingar som partiet, även om man i sakfrågor kan ha en avvikande åsikt. Roland Utbults grundläggande ideologi skiljde sig dock markant från liberalismen och därför är det bättre för både honom och Folkpartiet liberalerna att han nu byter parti. Han kommer ta med sig några väljare antagligen, men vi kommer istället ha möjlighet att vinna ett antal väljare som skrämdes bort av Roland Utbults uttalanden. Vad nettot blir vet man aldrig.

Roland Utbult kallade sina åsikter ”frisinnade” och inte ”liberala”. Enligt detta uttalande skulle alltså frisinnet innebära motstånd mot könsneutrala äktenskap, abortmotstånd och allmän värdekonservatism. Om detta stämmer, så är det dags för Folkpartiet liberalerna att göra upp med frisinnet och konstatera att liberalismen inte delar de värderingar som frisinnet står för. Frisinnet hör i det moderna politiska landskapet hemma i kristdemokratin.

Intressant?

Fri abort en självklarhet för liberaler

Gudrun Schyman uppmärksammar idag på sin blogg att Roland Utbult, nummer 8 på Folkpartiet liberalernas lista till Europaparlamentet, är medlem i facebookgruppen Ja till livet och att han är motståndare till abort. Hon menar att det i förlängningen visar att FP inte har någon trovärdighet som ett feministiskt parti.

Gudrun och jag tillhör ju olika kanter av politiken, men jag har den största respekten för henne som politiker. Att mena att denna enda kandidat gör att hela partiet förlorat sin trovärdighet som feministiskt parti och framför allt som jämställdhetsförkämpar, det tycker jag dock är en felaktig slutsats. Däremot håller jag fullständigt med henne att det är orimligt att ha en abortmotståndare på listan i ett liberalt parti; jag visste faktiskt inte detta om Roland Utbult. Hans åsikter går ju rakt emot den ståndpunkt FP har.

Sofia Karlsson har en bra poäng i att höger-vänster inte är den enda relevanta indelningen i politiken men hon har fel i att feminism (eller snarare synen på mänskliga rättigheter och jämställdhet) inte skulle skilja partierna från varandra. Jag har fortfarande aldrig stött på någon annan folkpartist än Utbult som är mot abort. Birgitta Ohlsson företräder snarast mainstreamlinjen med några frågor där hon vill gå längre. Vem Utbult företräder vet jag inte.

Lourdes Daza-Gillman skriver ett kort konstaterande om att Utbults kristna värderingar är det som vägleder honom och att han tycker att FP måste hitta tillbaka till de kristna väljarna. Jag har inga synpunkter på att människor vägleds av sina religiösa värderingar, så länge de inte försöker göra sin privata, religiöst inspirerade moral till allenarådande lagstiftning. Inte heller tycker jag det är fel att försöka nå ut till väljare av alla religioner (även till ateister som jag själv), så länge det inte betyder att vi tar ställning mot abort och mot samkönade äktenskap, för att nämna ett par punkter.

Folkpartiet är och förblir för fri abort. Däremot tänker vi inte driva frågan på EU-nivå eftersom detta riskerar att medföra att beslutet blir fler restriktioner som vi måste rätta oss efter och inte att hela EU får en liberal abortlagstiftning. Polen, Irland och Litauen, framför allt, kommer att bekämpa oss i den här frågan. Bättre då att garantera att vi har en liberal abortlagstiftning i Sverige och att vi kan låta EU-medborgare från länder med mer restriktiv lagstiftning komma hit om de behöver.

Intressant?