Etikettarkiv: olle schmidt

Yttrandefrihet, tryckfrihet och frihet på internet

Sveriges förhandlare för telekompaketet i EU förstår inte varför tillgång till internet skulle kunna ses som en mänsklig rättighet.

Om han läser detta borde det bli uppenbart.

Till att börja med sköts nästan allting via internet nuförtiden. Kontakt med myndigheter, beställning av biljetter och bankärenden. Vill man göra det på annat sätt kostar det ofta extra och i vissa fall går det faktiskt inte ens. Ska man neka människor möjligheten att utföra ärenden som de behöver för att klara sin vardag?

Människor har rätt att uttrycka sig fritt, yttrandefriheten är en mänsklig rättighet. Att då stänga av någon från nätet inskränker denna människas yttrandefrihet i och med att det är på internet som debatterna äger rum idag. Är vi villiga att förneka människor denna möjlighet och på något sätt hävda att de lika gärna kan komma till uttryck i TV eller andra medier som är notoriskt mycket svårare att få utrymme i?

Att slippa censur är något som jag tillsammans med många andra liberaler driver; jag vill ju till exempel avskaffa filmcensuren. Att då införa censur på internet i långt högra grad än något annat medium är oacceptabelt. Att internetoperatörer frivilligt blockerar barnpornografiska sidor är däremot helt i sin ordning. Det är statlig censur vi måste hålla på armslängds avstånd. Statens uppgift är att ta fast och straffa/rehabilitera dem som missbrukar friheten i samhället genom att t.ex. bereda sig tillgång till dylika sidor trots att det är olagligt. Staten ska inte censurera eftersom censuren alltid kommer att ta bort mer än vad syftet från början var.

Förhoppningsvis har detta förklarat en hel del och jag hoppas att fler ansluter sig till Olle Schmidt (FP) och Christofer Fjellner (M) när parlamentet ska ta ställning till direktivet och därmed se till att kasta allt i paketet som inte rör ekonomi och fri marknad på sophögen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Konsumentmakt bra, avstängning och censur dåligt

Europaparlamentet ska rösta om telekompaketet idag. Enligt parlamentets hemsida ett paket som stärker konsumenternas rättigheter. För alla som ser de delar som inte handlar om att byta operatörer och ha en öppnare marknad inom EU är paketet också ett hot mot medborgerliga fri- och rättigheter.

Eva-Britt Svensson från vänsterpartiet fick igenom ett ändringsförslag senast parlamentet röstade om paketet. Tyvärr blev ministerrådet sura på den ändringen så nu har paketet fått komma upp för ny behandling. Vad som händer om samma ändring går igenom igen är omöjligt att veta. En av huvudpunkterna i ändringen är att telekomoperatörer inte ska tillåtas eller ens kunna tvingas stänga av användare från framför allt internet.

Motiveringen till att man ska kunna stänga av internetanvändare är att man ska stärka upphovsrätten. Med tanke på att IPRED kommer att träda ikraft imorgon ligger det väl helt rätt i tiden för de makthavare som tillåtit sig att bli offer för musik- och skivbolagens aggressiva lobbying att även vilja få igenom restriktioner i telekompaketet. Som tur är har många svenska parlamentariker, däribland folkpartiet liberalernas Olle Schmidt, engagerat sig för att garantera medborgerliga fri- och rättigheter. Antagligen kommer Olle att rösta för ändringsförslaget när det kommer upp i parlamentet och därmed garantera dessa rättigheter även i fortsättningen.

Vad EU-parlamentet, precis som vår egen riksdag, har missat är att internet inte är någon slags egen liten vrå i världen. Internet är i praktiken världens informationsryggrad. Om man skriker högljutt om brevhemlighet och fri press, måste man också inse att människor idag skriver sina brev som e-post och att tidningarna distribueras mer och mer på internet istället för på papper. Bloggare som startar egna journalistiska verksamheter måste ju också skyddas på samma sätt som traditionella tidningar. Allt detta gör att man måste vara beredd att göra samma inskränkningar i friheten både på internet och i t.ex. brev distribuerade av posten i fysisk form. Jag har även skrivit om detta tidigare på bloggen.

Ytterligare ett försök till inskränkningar i de mänskliga rättigheterna är den statliga spelutredningens förslag att alla internetoperatörer ska tvingas blockera utländska spelsidor. Det är egentligen inte olagligt att spela på utländska sidor, men eftersom vi har spelmonopol i Sverige och det ju dessutom är skadligt för folkhälsan om man spelar (för det leder ju alltid till spelberoende) så är censur av medier en väldigt proportionell metod för att stoppa detta. Eller hur var det nu?

Intrången i de mänskliga rättigheterna på internet, med någon slags hänvisning till att elektronisk kommunikation inte är ”på riktigt”, har gått tillräckligt långt. Det är dags att vi medborgare ställer oss upp och säger att internet är minst lika riktigt som de pappersbrev som våra riksdagsledamöter aldrig i livet skulle tillåta att någon läste. För att citera kapten Picard; ”The line must be drawn here! This far – no further!”

Uppdatering: Skriv gärna på kommunikationsuppropet som jag skapat på http://www.namninsamling.com/kommunikationsuppropet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Synka och sänk skyddstiderna

EU-parlamentet har fått ett direktiv att ta ställning till. Om det går igenom måste det implementeras i alla medlemsländers lagstiftning. Direktivet går ut på att harmonisera skyddstiderna för upphovsrättsskyddade verk och därmed förlänga tiden som en inspelning är skyddad från 50 år till 95 år. Jan Rosén glädjs åt detta eftersom han tycker att skyddstiderna måste synka bättre. Andra, som Roger Wallis, tycker att det är orimligt med så långa skyddstider och att förslaget hotar kulturutvecklingen. Roger Wallis är för övrigt professor emeritus i medieteknik vid KTH, samma skola och samma ämne som jag själv snart ska ta min civilingenjörsexamen från.

Jag har tidigare skrivit om mina tankar kring en upphovsrätt 2.0 och en av de saker jag tryckt på där är att skyddstiderna för ett verk redan idag är orimligt långa. Det är inte rimligt att ett verk ska behöva vara skyddat under någon längre tid efter upphovsmannens död. Det är inte heller rimligt att man ska kunna tjäna pengar på något under hur många år som helst efter skapandet. Skyddet finns till för att garantera att upphovsmakarna får ersättning för sitt arbete, men om man tittar på industrin så är ju patentskyddet rejält kortare tider. Varför ska då konstnärliga verk vara skyddade längre tid, egentligen?

Nej, det är dags att reformera upphovsrätten och minska tiderna som verken är skyddade. Vi ska inte ge efter för Disney och andra företags lobbying. Kultur bör få flöda fritt, oavsett om den är kommersiell eller inte. Tiderna bör också synkas bättre så att verk inte skyddas i nästan 100 år från det att de skapats. Det är sjuka tider redan som det är.

Jag upprepar det jag sagt i mitt tidigare inlägg, att skyddstiderna borde förkortas och att skydd efter upphovsmannens död ska begränsas. Jag kommer därför att tillskriva den liberale EU-parlamentarikern från Sverige, Olle Schmidt, och be honom ta strid mot denna orimliga, sjuka förlängning av skyddstiden. Jag uppmanar alla andra att skriva till sina respektive parlamentariker (eller alla om ni nu vill det) och be dem om samma sak. Svenska parlamentariker har en tradition av att vara skeptiska till den här typen av förslag, så vi har en reell möjlighet att påverka.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,