Etikettarkiv: Miljö

Rödgrön röra om förbifarten

Karta över Förbifart Stockholms föreslagna sträckningÅterigen visar de rödgröna på sin splittring. För en gångs skull är det dock inte vänsterpartiet mot de andra två, den här gången har de sällskap av miljöpartiet och jobbar mot socialdemokraterna. Frågan det gäller är Förbifart Stockholm, där socialdemokraterna vill ha den byggd medan V och MP säger nej. De påstår att projektet är dåligt ur miljösynpunkt och vill istället satsa på kollektivtrafik. Det gör att väljarna, som vanligt, inte vet vad som kommer att hända om den rödgröna röran får makten.

Inom Alliansen är samtliga partier överens om att bygga förbifarten, för att säkra trafiksituationen i Stockholmsområdet och lösa upp alla knutar och problem som finns. En vinst av detta är att utsläppen kan minska och därmed görs miljövinster. Dessutom öppnar förbifarten för potentiella nya förbindelser med buss och på sikt spårvagn eller motsvarande.

Faktum är att argumentationen mot Förbifart Stockholm haltar betänkligt. Förvisso är det sant att trafiken ökar något för varje tillgänglig väg som finns, det ska inte förnekas. Däremot kommer det, om man bygger tillräckligt stor kapacitet i tid, att bli minskad trängsel och därmed mindre utsläpp totalt. Det är dock inte det viktiga felet i argumentationen. Det riktigt allvarliga är att MP argumenterar för att det ska komma till fler miljöbilar och mer kollektivtrafik. Med miljöbilar blir det inte alls samma mängd utsläpp, speciellt inte om man kör elbilar som laddas med el från förnyelsebara energikällor. Dessutom förutsätter en utbyggd kollektivtrafik att man antingen bygger nya spår eller så bygger man vägar som kan ta bussar. Att bygga ut spår är oerhört dyrt. Att köra mer trafik på befintliga spår är inte realistiskt, det är redan mer trafik än de kan hantera egentligen. Att köra bussar på befintliga vägar är inte heller möjligt, eftersom de skulle fastna i de proppar som alltid blir i rusningstrafik. Nuvarande vägar går inte att bygga om för att köra förbindelser effektivt från ena sidan staden till den andra.

Hållbara argument mot förbifarten kräver att man förutsätter att ingen kollektivtrafik kommer att gå på den och att vi inte kommer att gå mot en snabb omställning till miljöbilar för att ersätta vår nuvarande, ohållbara, fossilbrännande bilpark. Miljöpartiet brukar dock inte vara de som tror att det är fallet, utan agerar normalt sett med en framtidstro. Det innebär att de antingen inte har tänkt färdigt om förbifarten och insett hur framtiden för den ser ut, eller så agerar de enbart ur ett populistiskt perspektiv när de motsätter sig byggandet av miljöskäl. Oavsett vilket hoppas jag att de tar sitt förnuft till fånga och inser att det är bättre att ha vägen på plats för att lösa trafikpropparna redan nu, istället för att vänta med att börja bygga den tills miljöbilarna är på plats men inte har någon väg att åka på, tills vi har spårtaxi utan någonstans att köra. Stockholmstrafiken har väntat i snart fyrtio år på den här förbindelsen. Det är dags att stadens akuta trafikinfarkt får sin nödvändiga bypassoperation.

Läs också Folkpartiet liberalerna i Sollentuna, Per Ankersjö, Lotta Edholm, Robert Noord, Mark Klamberg, Seved Monke, Christoffer Fagerberg, Amanda Brihed, Maria Wallhager.

Intressant?
Annonser

Stockholm som grön liberal metropol

Folkpartiet liberalerna har sedan ett tag tillbaka profilerat sig som det ledande konservativa partiet. Konservativt i den meningen att man inte vill förändra någonting av Stockholms utseende. På julafton publicerades en debattartikel av ledande folkpartister som dömde ut förändringarna av Stockholm, snabbt replikerad av centerpartiet som tar varje chans att argumentera för fler skyskrapor i Stockholm. Att jag är en stor anhängare av fler höga hus i Stockholm är ingen hemlighet för dem som läst min blogg ett tag och självklart är jag inne på Centerpartiets linje i denna fråga. Mina kolleger i Folkpartiet liberalerna är inte lika liberalt sinnade vad gäller stadsbyggnad och vill ta strid för ”Stockholms skönhet”, en tämligen odefinierbar enhet.

Även FP:s gruppledare i Stockholms stadshus Lotta Edholm har, med sina kolleger, tagit ställning mot höga hus genom en artikel på Newsmill. Gruppledaren i stadsbyggnadsnämnden Abit Dundar är också inne på samma linje. Det ska förstås konstateras att linjen är antagen av representantskapet i staden, men sådana beslut hindrar ju inte enskilda politiker från att vara av avvikande mening. Så är inte fallet med någon av de framträdande liberalerna i Stadshuset i denna fråga utan de skriver under på denna åsikt fullt ut. Det är troligen den fråga där jag går mest i opposition mot det parti jag är medlem i, en fråga där jag däremot står på stadig grund inom ungdomsförbundet.

Centerpartiet med gruppledaren Per Ankersjö i spetsen har dock fortsatt att visa framfötterna och profilerar sig allt mer som ett ledande liberalt parti med känsla för Stockholm som världsmetropol. Nu senast har de lämnat en skrivelse till stadsbyggnadsnämnden om att åter ljussätta Stockholm med neonskyltar. En idé som jag häromdagen, utan att känna till centerns skrivelse, diskuterade med min sambo och vi var båda rörande överens om att det är alldeles för lite neonskyltar i Stockholm. Tanken fick vi när vi gick nedför Kungsgatan mot Stureplan, där kontrasten mellan den mörka Kungsgatan och det upplysta och urbana Stureplan knappast kunde vara större.

Kontrasten mellan partierna kunde knappast vara större och i just stadsbyggnadsfrågan måste jag säga att Centerpartiet vinner på walk-over för liberala storstadsväljare. Med sina förslag om gröna städer och gröna tak visar de hur Stockholm kan utvecklas till en grön metropol. Med Stureplanscenterns övriga politik kan detta förenas till att bli en liberal metropol som städer världen över kan avundas. En grön, liberal metropol som jag definitivt skulle vilja leva i.

Varför kan inte Sveriges ledande liberala parti (jo, jag menar FP) ha samma vision?

Intressant?

Blocköverskridande samarbete? Ja tack. S? Nej tack.

Flera ledande folkpartister pratar om att skapa ett blocköverskridande samarbete med socialdemokraterna om sverigedemokraterna kommer in i riksdagen efter valet 2010. Så långt är det bra, jag har också propagerat för att vi ska samarbeta med fler partier än bara alliansen. Tyvärr är det inte samma sammansättning som dessa folkpartister ser framför sig. Istället ser de ett samarbete med socialdemokraterna.

Jag ser inte vad vi skulle ha gemensamt med socialdemokratin, som går till val på att höja skatter, speciellt i Stockholms stad men även på riksplanet, och dessutom går allt längre åt vänster trots de krafter i bl.a Stockholms län som försöker hålla emot. Nej, istället önskar jag mig ett blågrönt samarbete, där miljöpartiet lever ut sin liberala ådra och gemensamt med oss andra ser till att genomföra en liberal grön politik. Moderaterna må vara sega att komma igång med miljöfrågorna, vilket hittills varit miljöpartiets anledning till att inte vilja samarbeta med alliansen. Jag tror istället att miljöpartiet skulle vara den avgörande stöten som satte kulan i rullning och på allvar skapade en hållbar utveckling även i allianspolitiken.

Jag hoppas innerligt att de liberala krafterna i MP fortsätter att frodas och driva partiet i en riktning som till slut omöjliggör ett samarbete med vänsterpartiet och därmed gör MP till ett europeiskt miljöparti, som ställer sig utanför eller över blockpolitiken.

Intressant?

Höghastighetståg ja tack – men hur?

Ett antal kommunalpolitiker gick igår ut på SvD Brännpunkt för att propagera för höghastighetståg. Lotta Edholm ställde sig bakom detta på sin blogg och nu har även miljöpartiet hakat på. Men miljöpartiet antar en lite annorlunda ståndpunkt; de vill bygga över två av E4:s fyra körfält med järnvägsspår för att på så sätt snabba på processen. Det är ju inte heller en nackdel, enligt dem, att man därmed gör om motorvägen till en tvåfilig landsväg. Man behöver ju liksom inte bilar i dagens Sverige eftersom ”godset fraktas bättre med båt. Vi har 52 svenska hamnar”, tycker MP:s Karin Svensson Smith.

Alltså, ursäkta MP, men det är mer än gods som går på dessa vägar. Det är en viktig trafikled även för privattrafik. Visst, fossildrivna bilar är dåliga för klimatet, men fler och fler bilar går på alternativa bränslen. Att börja bygga bort vägar för att dagens bilar är dåliga, bara för att sen återuppbygga vägarna när bilarna är miljövänliga (för det är precis vad som kommer att hända, det vet vi allesammans – människor vill ha möjligheten att själva bestämma vilka sträckor de vill resa) är ett otroligt slöseri med resurser. Vägarna kommer att behövas även i framtiden, vad vi måste göra är att bli av med fossila bränslen som drivmedel i bilarna.

Bättre då att dra spåren längs med E4 för att minimera ingreppen i landskapet och underlätta planprocessen. Att det skulle försvinna så mycket åkerjord att vi skulle hota livsmedelsförsörjningen i världen, som Svensson Smith använder som argument mot denna sträckning, är inte trovärdigt. Sverige bidrar inte till världens matförsörjning på något märkbart sätt. Lösningen på livsmedelsunderskottet är inte att vi behåller någon hektar mer åkermark utan att vi hjälper bönder att odla mer mark och att odla effektivare på plats i de länder där maten behövs.

Nej, bygg en höghastighetsbana, eller kanske ett par, genom Sverige enligt modellen Europabanan. Det tjänar vi alla på, inklusive miljön, även när vi inte bygger bort våra vägar.

Intressant?

Stockholms mångaåriga miljöarbete belönas

EU-kommissionen utsåg igår Stockholm till Europas första miljöhuvustad, en titel staden kommer att inneha under 2010. Hamburg kommer att ta vid som miljöhuvudstad 2011.

Miljöarbetet i Stockholm har många år på nacken och har drivits framåt, oavsett majoritet. Tyvärr kan inte alla glädjas åt det utan vissa måste visa sina sura miner. Yvonne Ruwaida (MP) klagar på att den som kommer att ta emot priset, miljöborgarrådet Ulla Hamilton, håller på att nedrusta miljöarbetet i staden. Motiveringen?

Man har till exempel minskat satsningen på cykelbanor och börjat exploatera grönområden, säger Yvonne Ruwaida till SvD.se.

Det verkar som att hon verkligen letar efter något att klaga på. Ok, det är oppositionens uppgift att leta fel hos majoriteten, men här tycker jag väl ändå att kritiken är rätt lam?

Cykelbanor har vi massor av i Stockholm, men tyvärr ofta på fel ställen. De ogenomtänkta cykelbanorna drevs igenom av Stockholmspartiet och vi lider fortfarande av detta. Att arbetet med att anlägga fler inte går framåt är förståeligt, så länge som man inte har en bra plan för hur de ska anläggas. Dessutom är det förmodligen inte en helt central satstning för miljön. Något som skulle förbättra miljön vore att minska biltrafiken genom innerstan och minska köer, vilka orsakar tomgångskörning. Om man vill förbättra miljön borde man alltså satsa på infrastruktur, både att bygga nya vägar och att anlägga nya spårvägar. Citybanan är ett utmärkt exempel på positiva satsningar på infrastruktur som även påverkar miljön positivt, men förbifart Stockholm minskar tomgångskörning och är därmed också en infrastruktursatsning som gör en miljöinsats.

Vad gäller grönområden så är det inte ett självändamål att ha en massa grönsaker i stan. Områdena måste dessutom skötas och ligga på rätt ställen. En plats som inte gör någon människa glad är till exempel Järvafältet kring Kymlingelänken. Detta område består av sly samt en mörk skog, genom vilken den enda och dåligt upplysta vägen (eller snarare stigen) mellan norra och södra Järva går. Att området ligger precis intill en hårt trafikerad väg gör ju inte saken bättre. Områden av den här karaktären borde bebyggas med kontor, för att skapa en urban mur mellan trafikled och natur. Det som sedan tar vid av Järvafältet måste dessutom underhållas bättre för att människorna i Stockholm ska ha någon glädje av det. Detta exempel gäller även för övriga grönområden i staden; orimligt stora områden har inget egenvärde, däremot är det positivt att det finns många grönområden utspridda över hela staden.

Jag tycker att Yvonne Ruwaida ska glädjas med oss andra stockholmare och se positivt på att vi bor i en stad där det finns plats både för miljöprojekt i framkant och utvecklande urbanisering.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,