Etikettarkiv: juridik

En inte så vacker Bildt

Carl Bildts engagemang i Lundin Oil börjar bli allt mer besvärande. Bristen på klara fakta i ärendet gör inte saken bättre, men lämnar också mycket av kritiken mot Bildt öppen för attacker från olika håll. Frågan är om Sverige kan ha en utrikesminister som genom ett styrelseuppdrag är indirekt misstänkt för att ha varit inblandad i folkrättsbrott.

Carl Bildt tar sig för pannan

Carl Bildt har problem - och bara sig själv att skylla.

Lundin Oil var ett debattämne på mångas läppar för några år sedan. Före detta moderatledaren Carl Bildt, som gjort sig ett namn som fredsmäklare i forna Jugoslavien, hade genom sitt styrelseuppdrag i företaget blivit inblandad i tveksamma affärer i Sudan. På den tiden pågick fortfarande inbördeskriget i Sudan och Lundin kritiserades bland annat för att ha anlitat en rebellfaktion för att vakta deras prospekteringsområde. Befogad kritik givetvis. Birgitta Ohlsson, numera EU-minister, var en av dem som kritiserade Bildt.

Bildt lämnade sitt uppdrag 2006. 4 år senare har mycket hänt. Internationella domstolen i Haag har utfärdat en arresteringsorder för Sudans president Omar al-Bashir. Bildt har blivit utrikesminister och nu har Lundin Oils agerande i Sudan blivit föremål för utredning om folkrättsbrott. Utredningen skapar allvarliga problem. Kan Carl Bildt sitta kvar som utrikesminister medan utredningen pågår eller bör han ta time-out eller till och med avgå?

Det ställer såklart till det att det är svårt att få veta vad som egentligen har hänt. Vissa hävdar att Lundin hjälpt de stridande att begå folkmord, andra (inklusive Lundin) hävdar att de förhållit sig neutrala och enbart gjort vad som behövts för utvinning av olja och inte på något sätt lagt sig i politiken. Ytterligare andra ser projekteringen som ett försök att genom ekonomisk utveckling skapa fred och stabilitet i regionen.

Vad är egentligen sant?

Frågan är förmodligen felställd. Det handlar snarast om vilka glasögon man har på sig när man ser på vad som hänt. Det Lundin Oil gjorde kan säkert ha hjälpt vissa av de stridande parterna på olika sätt. Lundin hade också de dåliga omdömet att anlita lokal milis som vakter, milis som redan begått olika folkrättsbrott. Okunnighet om det är säkert en förklaring, men det är fortfarande omdömeslöst. Att ett företag över huvud taget samarbetar med en diktatur är i bästa fall tveksamt och förtjänar granskning. Lundin Oil har därmed själva satt sig i en situation där de öppnat för kritik redan när de investerade i ett land som Sudan. Deras hantering därefter måste framstå som en ond mardröm för deras PR-folk.

Lundin Oil har begått många misstag, det allvarligaste är att inte lägga alla korten på bordet. Det bästa för deras image vore att faktiskt presentera den kompletta bilden så som de ser den och ta ansvar även för de mindre smickrande inslagen. Samtidigt har kritikernas dom varit alltför hård och snar. Vi vet helt enkelt för lite om Lundins agerande för att kunna döma dem. På så sätt är utredningen välkommen, det behöver bringas klarhet i vad som hände och vilka som haft ansvaret för det. Hur mycket visste styrelsen och vilka beslut fattades på eget bevåg av de lokala operativt ansvariga? Vad gjordes och varför? Har agerandet gjort situationen i landet värre, eller kanske rent av bättre? Det är många frågor som måste svaras på i utredningen och den kommer säkerligen ta lång tid.

Kan då Carl Bildt sitta kvar som utrikesminister samtidigt som utredningen pågår? Kanske. Än så länge är det bara en utredning. Normalt sett bör en politiker såklart avgå eller ta time-out om åtal väckts men i vissa fall redan när en förundersökning inletts. I detta fallet är det däremot tveksamt, just då det inte finns en klar grund att stå på vad gäller fakta och rättsläge. Ett styrelseuppdrag i ett bolag som undersöks innebär att förundersökningen egentligen inte är riktad mot den enskilda individen. Därför finns det än så länge utrymme för Bildt att sitta kvar. Förtroendet för regeringen och i förlängningen Sverige när det gäller mänskliga rättigheter kommer dock att skadas av det på sikt. Med tanke på att det är val inom kort är det dock inte omöjligt att Bildt stannar tills dess.

Om det väcks åtal mot Lundin Oil för agerandet under den period då Bildt satt i dess styrelse förändras läget givetvis. Då finns det inte något utrymme för honom att sitta kvar som utrikesminister. Den förtroendekrisen kommer dock inte att komma än på ett tag. Risken är dock att den kommer under nästa mandatperiod. Det bästa vore därför om Carl Bildt lämnade regeringen i samband med valet för att istället lämna plats för en ny chef på utrikesdepartementet. Det vore den bästa lösningen för Sverige och det enda ansvarsfulla sättet att agera.

Det vore därför klädsammast för bilden av Sverige som en förkämpe för mänskliga rättigheter, om Bildt redan nu aviserade att han har för avsikt att avgå efter valet, oavsett valutgång.

Annika Beijbom har skrivit ett utmärkt inlägg för den som vill ha mer fakta och jag har tagit det till hjälp för att hitta fakta för att skriva detta inlägg. Det finns mycket intressant att hitta där.


Censur eller bara dömd på förhand?

Rättsprocessen mot The Pirate Bay fortsätter och tar sig allt med absurda uttryck. Igår beslutade tingsrätten att TPB:s internetleverantör Black Internet måste sluta leverera kapacitet till dem mot ett vite på en halv miljon kronor. Att göra detta samtidigt som rättsprocessen pågår är helt oförenligt med principen om att man är oskyldig till motsatsen bevisats. Det räcker inte att TPB fällts i en instans; så länge det finns överklaganden kvar att behandla har ingen dom ägt laga kraft och därmed måste verksamheten tillåtas att fortsätta som vanligt. Hur denna grundläggande rättssäkerhet kan tillåtas att åsidosättas är obegripligt. Eller är det så enkelt att upphovsrättsindustrins starka ekonomiska intressen och påtryckningsmöjligheter har fått råda här?

Rick Falkvinge jämför det hela med att hota tryckerier med vite om de trycker en tidning, om det inte går att stänga ner tidningen i sig. Jämförelsen är befogad, eftersom det även i fallet TPB handlar om informationsspridning, även om det i vissa lägen råder oklarheter om det upphovsrättsliga läget. I tidningsfallet skulle det dock bli aktuellt med prövning mot grundlagens tryckfrihetsförordning, något vi troligen tyvärr aldrig kommer att få se i fallet TPB.

Att jag skriver ”vissa lägen” beträffande upphovsrätten ovan, torde för de flesta vara uppenbart, men jag kan ta upp ett exempel för dem som inte följt med lika mycket i debatten. Det finns nämligen ett antal mindre artister som använder torrents och framför allt TPB för att sprida sin musik och göra sig kända. Detta är de artister som, liksom en majoritet av alla aktiva artister, tjänar sina mesta pengar på konserter och liveframträdanden. En av dem är Johan Bakke, som nu undrar hur han ska kunna distribuera sin musik. Om han inte vill lämna sig helt i händerna på ett skivbolag, under förutsättning att de ens vill skriva kontrakt med honom förstås, så finns det i princip inga vettiga alternativ utom fildelning. Att jaga fildelningssidor och stänga ner dem skadar alltså de artister som inte står under skivbolagskontroll (och detta är många). Men det kanske också är en medveten strategi? Det är självklart att stora företag försöker uppnå monopolställning och det är lika självklart för en levande marknadsekonomi att göra allt som går för att stoppa monopolbildningar. Att rättsväsendet då spelar would-be monopolister i händerna är skrämmande. Frågan är om man inser att man gör detta.

Beslutet att försöka censurera bort TPB från internet strider mot grundläggande rättsprinciper och skadar dessutom tredje man på olika sätt. Beslutet borde bestridas och upphävas omedelbart. Som Mina Moderata Karameller skriver, ska vägverket stänga av vägar som används för transporter av brottsligt material, även när majoriteten av transporterna är lagliga? Ska tryckerier tvingas sluta trycka misshagliga tidningar?  Nej, självklart inte. Därför måste också detta beslut omprövas.

Intressant?

Skampålen återinförs

Nu börjar jag faktiskt få nog. Alliansen överger liberala ideal på löpande band, med vissa företrädare för Folkpartiet liberalerna ivrigt påhejande. Nu har riksdagen fattat beslut om IPRED, en lag som de flesta liberalt sinnade har kritiserat hårt eftersom den ger privata intresseorganisationer alltför långtgående befogenheter vad gäller att komma över personuppgifter kopplade till ip-adresser.

Vad jag inte uppmärksammat förrän alldeles nyss, genom Rick Falkvinges blogg, är att Riksdagen i och med propositionens godkännande, också har återinfört skampålen i Svenskt rättsväsende. Precis som Rick påpekar i sin kommentar ska dessutom den dömde själv betala för skampålen.

Följande är ett citat ur propositionen, en skrivelse som nu gått igenom och kommer att bli lag:

53 h §
På yrkande av käranden får domstolen, i mål om intrång eller överträdelse som avses i 53 §, ålägga den som har gjort eller medverkat till intrånget eller gjort sig skyldig till eller medverkat till överträdelsen att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet.

Hur kan man införa en sådan bestämmelse i Sverige 2009? Detta stycke borde aldrig ha lämnat regeringskansliet, än mindre yrkats bifall på från utskottet.

Förtroendet för framför allt Folkpartiet liberalernas företrädare i Näringsutskottet (som är det utskott som behandlat detta ärende) har precis sjunkit ner till samma nivå som den allra dödaste Östersjöbottnen.

Skärpning, FP!

Det är sällan jag tar till riktigt hårda ord, men nu kräver jag att FP börjar arbetet med att reformera IPRED i liberal riktning redan idag. Den antagna lydelsen är helt enkelt oacceptabel, speciellt för ett liberalt parti.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,