Etikettarkiv: frankrike

Diktaturerna och Belgien

Inte ens en regeringskris räckte för att stoppa det belgiska parlamentet att på alla offentliga platser förbjuda klädesplagg som förhindrar identifiering. Igår fattades beslutet i parlamentet med två nedlagda röster och inte en enda röst mot. Att förbudet i första hand är riktat mot heltäckande slöjor är ingen egentlig hemlighet, även om man från belgiskt håll inte varit lika tydliga som franska politiker.

Kritiken mot förbudet började dyka upp redan innan beslutet var fattat och har fortsatt med ökad styrka efter omröstningen. Judith Sunderland från Human Rights Watch (HRW) kommenterade det med att ”det här leder till en situation där alla förlorar, det är ett övergrepp mot dem som själva väljer att bära sjal och det gör ingenting för att hjälpa dem som tvingas bära den.” Amnestys John Dalhuisen kallade förbudet ”ett brott mot yttrandefriheten och religionsfriheten för de kvinnor som brukar bära burka eller nikab.”

Förbudet innebär att Belgien förenar sig med länder som Iran och Saudiarabien, länder som har lagar om vilka kläder deras medborgare tillåts bära. Det är ironiskt att förbudet förenar dem med just diktaturer som tydligt förespråkar muslimska värderingar, med tanke på att det är muslimer som är måltavlor för förbudet.

Förbudet är förkastligt och bryter mot flera grundläggande rättigheter, precis som HRW och Amnesty påpekar. Det gör också att slaget ännu inte är förlorat. Det belgiska överhuset har ännu inte sagt sitt och dessutom kan förbudet komma att överklagas till Europadomstolen på sikt. Det är goda nyheter för alla som tror att frihet och demokrati, inte förbud, är det som vinner över förtryck.

Sebastian Bjernegård har sammanställt svar till många som förespråkar förbudet. Läs det gärna.

Intressant?

Europamästerskapen i intolerans fortsätter

Frankrike har deltagit länge. Belgien är en nykomling som snabbt visat potential. Andra deltagare är Schweiz, Österrike, Danmark och Nederländerna. Det handlar givetvis om den absurda tävlingen att på olika sätt, helst utan att framstå som intolerant, förbjuda burqa, niqab och andra plagg som täcker ansiktet. Reglerna är enkla: förbjud olika former av slöja på flest möjliga platser utan att hamna inför Europadomstolen för brott mot den mänskliga rättigheten religionsfrihet.

Att delta i tävlingen är inte lätt och domarna är stenhårda. När Åke Green kallade homosexualitet för en cancersvulst på samhällskroppen gick han fri, eftersom Högsta domstolen konstaterade att uttalandet föll inom ramen för religionsfriheten enligt Europakonventionen. Att lyckas förbjuda något så oförargligt som ett religiöst plagg är därmed inte lätt och de deltagande länderna måste beundras för sin envishet och sin ovilja att acceptera verklighetens restriktioner. För att kringgå detta har Belgien valt en för tävlingen ny teknik. Deras förslag är att förbjuda alla plagg som förhindrar identifiering. En halloweenmask blir lika förbjuden som en niqab. Återstår att se de europeiska domarnas utlåtande, speciellt då de franska domarna redan tidigare varit tveksamma till liknande förbud.

Det verkar inte föresväva deltagarna i tävlingen att religionsfriheten ska gälla också religioner som inte har med kristendomen att göra. Istället låter de rädsla och populism avgöra deras ställningstaganden. Tyvärr är det inget som förändras i en handvändning. Så länge intoleransen och rädslan för det annorlunda är stark i Europa kommer tävlingen att fortsätta. Ljusningen är att Belgiens lagförslag kan falla i Europadomstolen och därmed blir ett pilotfall. Det är förstås inget konstigt att ha förbud mot plagg som omöjliggör identifiering exempelvis på en tentamen. Det är en helt annan sak att förbjuda dem på alla allmänna platser, utom i övervakningssamhällen där staten förväntar sig att kunna identifiera och spåra dig var du än är. Då Belgien inte är ett sådant samhälle luktar argumentationen av oärlighet och falska förevändningar. Sannolikt kan det visa sig att lagen bara får tillämpas på plagg som inte bärs av religiösa skäl, vilket ju är motsatsen till det belgarna ville åstadkomma – oavsett vad de hävdar offentligt.

Belgien får 4 poäng av domarna för gott försök men -25 poäng för brott mot Europakonventionen.

Läs även Gulan Avci och Adam Cwejman.

Intressant?

Franska internetanvändare kan bli urkopplade

Franska senaten röstade idag ja till lagförslaget som ger myndigheten Hadopi rätt att kräva att internetoperatörer stänger av användare som laddat upp eller ner upphovsrättsskyddat material utan tillstånd. Avstängningen kan vara upp till ett år.

EU-parlamentet fällde å sin sida förra veckan telekompaketet med anledning av att detta inte uttryckligen sade att avstängning från internetaccess endast får ske efter en rättslig prövning i domstol.

Det känns som att den franska lagstiftningen kommer att bli kortlivad. EU-parlamentet ska ta upp frågan igen någon gång i höst och det allra troligaste är att man återigen kommer att kräva rättssäkerhet för internetanvändarna. Precis som jag tidigare skrivit så handlar det också delvis om yttrandefrihet, informationsfrihet och tillgång till grundläggande samhällstjänster. Allt mer av livet kräver internetuppkoppling för att kunna fungera. Att då koppla ner internetanvändare utan att ens ge dem möjlighet att försvara sig i domstol går på tvärs mot alla de principer jag står för.

Jag hoppas att våra liberala parlamentariker inte kopplar av förrän det franska beslutet blivit ogiltigt genom EU-direktiv. Jag vet i alla fall att Olle Schmidt kommer att fortsätta arbetet för rättssäkerhet och yttrandefrihet även för internetanvändare.