Etikettarkiv: finanskris

Underskottsanalys lider av logiskt underskott

M-partistaten gör en analys av budgetunderskottet, som inträtt i år när det råder finanskris och underlaget för skatteintäkter sinar. Bakgrunden är Ekonomistyrningsverkets rapport som presenterades i dagarna. Tesen är att budgetunderskott uppträder som en naturlig följd av borgerligt styre. Analysen har dock, föga förvånande,  stora brister. Bland annat hänvisas till ett diagram över budgetunderskotten över ett antal år och som redovisar vilken majoritet som styrt landet.

Fortsätt läs

Annonser

”Valvinnande” skattehöjningar utlovas

Den rödgröna oppositionen har verkligen bra koll på vad svenskarna vill ha. Svenskarna vill ha mindre pengar i plånboken att bestämma över själva, det är mycket bättre att staten och övriga offentliga institutioner bestämmer vad man ska göra med sina pengar. Dessutom skapas det fler jobb och fler människor vill arbeta när de vet att det lönar sig sämre att arbeta än att gå på bidrag, för alla vill ju ha det så dåligt ekonomiskt ställt som möjligt. Därför lovar nu, med hela sitt hjärta, den rödgröna oppositionen skattehöjningar om de vinner valet.
Fortsätt läs


Effektiv användning av det offentligas pengar

Såhär i finanskrisens tidevarv är det många företag som har det svårt. Trots det går andra bolag väldigt bra, bland annat arkitektkontoren. Förklaringen är att de allmännyttiga bostadsbolagen passar på att tidigarelägga sina projekt. Samma sak har också Stockholms stad gjort med infrastrukturprojekt.

Fördelarna med detta är flera. Dels ser man till att använda det offentligas pengar till att hålla igång ekonomin. Dels blir det billigare att investera när utbudet är större än efterfrågan. Dels får man fler bostäder och fler infrastruktursatsningar på kortare tid, något som Stockholm är i stort behov av.

Från stadens sida är det en medveten strategi just att hålla igång ekonomin och att få mer investeringar för skattepengarna genom att utnyttja lågkonjukturen.

Jag är inget större fan av offentligt ägda fastighetsbolag, eller för den delen av några bolag. Däremot tycker jag att det är bra att dessa bolag agerar på ett ansvarsfullt sätt när de nu faktiskt är en realitet. Det är inte alltid bolagen har gjort detta.

Uppenbarligen har både bolag och Stockholms stad lärt sig av 90-talskrisen. Jag är positivt inställd till våra möjligheter att rida ut finanskrisen på ett långt bättre sätt än många andra länder och regioner tack vare detta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Högre skatter och därmed färre jobb är (S)-lösningen på finanskrisen

Socialdemokraterna vill återinföra förmögenhetsskatten och höja inkomstskatterna. Det är deras lösning på finanskrisen. Enligt deras beräkningar ska det ge 5 miljarder mer i skatteintäkter.

Det är så fel det kan bli.

Den sänkta inkomstskatten har skapat ett stort antal permanenta, alltså konjunturoberoende, arbetstillfällen i Sverige.

Den slopade förmögenhetsskatten har gjort att kapital behålls inom landets gränser, istället för att flyttas till t.ex. Schweiziska banker, och därmed kan de också lättare användas för investeringar i forskning och företagande inom Sverige, något som leder till fler arbetstillfällen och dessutom en ökad kunskapsnivå som vi kan konkurrera med internationellt.

I brinnande finanskris när alla jobb som går att få behövs och Sveriges konkurrenskraft måste säkras, då går Socialdemokratin ut och kräver att två av de viktigaste åtgärderna för att säkra Sveriges ekonomi ska slopas.

Antingen är har socialdemokraterna förlorat det lilla förstånd de hade. Eller så anser de att alla jobb som skapas av privata intressen och inte av staten är förkastliga och därmed måste staten beskatta ihjäl privata aktörer.

Vilket av alternativen som är rätt är tyvärr omöjligt för mig att avgöra.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Släpp kronan och inför euron

Den svenska kronan tappar allt mer i värde mot andra valutor. Sedan länge är den svenska kronan svagare än sina grannvalutor i Norge och Danmark. För svenskarna som vill åka på semester har semesterkassan hunnit tappa en tredjedel av sitt värde sedan i höstas.

Det finns en lösning på problemet som i princip bara innebär fördelar. Detta är att införa euron som valuta i Sverige. Att vi ska införa euron någon gång är redan klart, eftersom Sverige inte har något undantag för detta i sina ingångsavtal i EU. Det enda som återstår är att bestämma ett datum. Den senaste tidens finanskris och hur den drabbat den svenska valutan, borde visa med all tydlighet varför vi borde införa euron snarare förr än senare. Jag förstår att man inte vill ha en folkomröstning mitt i alla andra valrörelser, men vad sägs om en omröstning 2011?

Förhoppningsvis har Sverige under tiden inte förlorat katastrofalt mycket pengar på att stå utanför valutasamarbetet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,