Etikettarkiv: alf svensson

Åldersproblematiken visualiserad

Politikers ålder har diskuterats en hel del den senaste tiden, i och med att Miljöpartiet fått ett ungt språkrör i Gustav Fridolin och att Centerpartiet inom kort med största sannolikhet kommer att välja jämnåriga Annie Lööf till ny partiledare. Alf Svensson är missnöjd, kanske för att han fått kliva ner och släppa fram nya förmågor, trots eller kanske på grund av sina nästan 40 år i politiken.

Det må vara hur det vill med kompetens efter ålder och liknande. Något som riksdagen dock har som uttalat mål är ju att avspegla befolkningens sammansättning vad gäller framför allt kön och på senare år även etnicitet. Riksdagen vill vara representativ. Huruvida det är det mest relevanta för ett parlament att koncentrera sig på ämnar jag inte beröra här. Jag tänker bara konstatera att det finns fler saker att ta i beaktande än enbart kön och etnicitet. Normalt sett brukar ju samtliga diskrimineringsgrunder vara relevanta och numera ingår ju ålder i den lagstiftningen. Således har jag knåpat ihop ett diagram, liknande en befolkningspyramid, för att åskådliggöra hur den röstberättigade befolkningens sammansättning ser ut jämfört med riksdagens.

Ålderspyramid över röstberättigad befolkning kontra riksdagen, där medelålders är kraftigt överrepresenterade i riksdagenSom tydligt framgår är det två grupper som är rejält underrepresenterade i riksdagen; de yngsta och de äldsta. Kraftigast överrepresentation har åldersgrupperna 53-57, 43-47 och 48-52.

För den äldsta åldersgruppen betyder det att deras barn bestämmer över dem. För de yngsta betyder det att deras föräldrar bestämmer över dem. Ingetdera låter speciellt lockande och det kanske inte är så underligt om unga känner att de inte har något att säga till om – först bestämmer deras föräldrar allt, sen när de får rösta är det ändå deras föräldrar som sitter i riksdagen och bestämmer.

Åldersfixering finns uppenbarligen i politiken, precis som Alf Svensson varit inne på. Men den handlar inte om att man ska vara ung och snygg för att lyckas. Nej, ska du bli en framgångsrik politiker ska du vara medelålders. Och utseendet? Ja, det verkar vara helt ovidkommande, åtminstone om man granskar pressbilderna på riksdagens webbplats.

Annonser

Principfast om vigselrätten

Alf Svensson och Eva Johnsson (KD) skriver på SvD Brännpunkt att förslaget om könsneutral äktenskapslag är principlöst. Tesen är att vi som drivit frågan om en könsneutral äktenskapslag har använt som argument att likhet inför lagen bland annat innebär att man ska använda samma begrepp om samlevnad, men att när nu lagen kommer öppnas det för diskriminering och olikhet inför lagen genom att kyrkliga vigselförrättare ska få rätt att neka att viga samkönade par på grund av sin tro.

Så långt är resonemanget sunt. Däremot faller resonemanget som ett korthus lite senare i artikeln. Kristdemokraterna har nämligen föreslagit att man ska överlämna det juridiska i vigseln till staten, men att man ska behålla två olika termer alternativt hitta på ett helt nytt ord – allt för att ”äktenskap” ska vara förbehållet olikkönade par.

”För varje intellektuell och fri-tänkande människa måste det framstå som självklart att kristdemokraternas förslag under nuvarande förhållanden och debatt ter sig som det enda rimliga. Vi tar konsekvenserna av att kyrkan har skiljts från staten och överför myndighetsutövningen till staten för att låta kyrkor och samfund stå för utformningen av egna ceremonier – helt på frivillig grund.”

Hm, nja… Jag skulle inte tro det. Jag har bloggat om det här flera gåner tidigare, senast igår. Jag har hela tiden varit principfast, till skillnad från det förslag som nu överlämnats till lagrådet, och ställt följande enkla krav;

  1. Samma ord ska gälla för alla samlevnadsformer och det vedertagna ordet är ”äktenskap”.
  2. Vad gäller trossamfund så
    1. har vi religionsfrihet och kan därför inte tvinga någon att gå emot sin övertygelse och
    2. kan vi inte tillåta någon som helst diskriminering i myndighetsutövning. Den logiska slutsatsen blir således att trossamfunden måste fråntas vigselrätten och det formella äktenskapet bli en rent juridisk angelägenhet mellan individer och myndighet.

Även om det inte är ofta jag säger det, så får jag i detta fall ge KD ett halvt rätt; det stämmer att det inte är acceptabelt att tillåta diskriminering i myndighetsutövning på grund av en ”samvetsklausul”. Däremot delar jag inte KD-uppfattningen att begreppen i lagtexten kan vara olika, inte heller delar jag uppfattningen att man ska hitta på ett nytt begrepp bara för att bevara en föreställning om vad äktenskapet enligt vissa betyder. Andra lägger ju t.ex. in i äktenskapsbegreppet att man kan vara en man och hur många kvinnor som helst; varför ska inte det också respekteras i så fall?

Jag hoppas att en framtida lagstiftning inte bara är könsneutral, som den som vi äntligen kommer att få, utan också religionsneutral och därmed utan vare sig vigselrätt till trossamfund eller samvetsklausuler. Men var sak har sin tid, nu ska vi vara glada åt att vi nått den första stora segern, detaljerna kan vi mangla ut senare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,