Etikettarkiv: äktenskap

Enighet om äktenskapen

Riksdagens partier är, med undantag för KD, överens om den könsneutrala äktenskapslagstiftningens utformning. Civilutskottet har enats om en lagrådsremiss som med största sannolikhet kommer att bli gällande lagstiftning från 1 maj 2009. Äktenskapslagstiftningen kommer äntligen att bli könsneutral.

För oss som har varit frustrerade över att KD lyckats förhala frågan in absurdum, är det glädjande att det äntligen blir ett resultat. Att det inte blev som en proposition får vi väl leva med, den här typen av frågor har avgjorts genom motioner förr; det är snarare regel än undantag att HBT-rättigheter klubbas på det sättet i Sverige riksdag.

Kyrkliga vigselförrättare kommer med den nya lagen att kunna neka att viga samkönade par. Det är inte helt optimalt men det är nog något vi får leva med. Mina personliga åsikter är dock väldigt klara i den här frågan.

  1. Eftersom det handlar om myndighetsutövning att viga människor, så ska man inte kunna diskriminera någon.
  2. Eftersom vi har religionsfrihet och inte ska tvinga folk att göra saker som går emot deras tro, ska vi inte heller tvinga kyrkliga vigselförrättare att viga folk.

Slutsats: den bästa lösningen vore att göra äktenskapet till en juridisk registrering hos lämplig myndighet och sen låta alla par själva bestämma över eventuella ceremonier i samband med detta. Dessutom visar det sig att Svenska kyrkan ändå inte är redo att genomföra könsneutrala äktenskap 1 maj; deras vigselordning kommer inte ha hunnit ändras.

Nu är det kanske inte den viktigaste frågan i sammanhanget. Lagstiftning förändras över tiden så nu är detta helt enkelt nästa förändring att börja arbeta med inför framtiden. Det är bättre att glädjas över att frågan äntligen är avgjord.

Bröllopsklockorna kommer snart att ringa även i HBT-Sverige.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Ja, all kärlek är bra

Företrädare för Claphaminstitutet frågar idag på SvD Brännpunkt ”Är all kärlek verkligen bra?” och hänvisar till att ”en betydande del av svenska folket” står på samma sida som de själva när det gäller att vara emot samkönade äktenskap. Att hänvisa till att kristna samfund och troende kristna är emot samkönade äktenskap är dock helt ovidkommande när det gäller juridiska spörsmål i en modern sekulär stat.

Vad som är mer intressant är att Claphamninstitutet eftersöker svar från Broderskapsrörelsen var de står i frågan om månggifte.

Innebär påståendet att ”All kärlek är bra kärlek” att Broderskap stöder RFSU:s krav på att ”möjligheten att fler än två personer kan ingå civilrättslig registrering med varandra bör utredas”?

Miljöpartiets partistyrelse har likaledes ett kongressuppdrag att forma ett förslag på en köns- och antalsneutral äktenskapslagstiftning och vänsterpartiets förre parti- styrelsemedlem Torbjörn Tännsjö kan tänka sig månggifte, gruppäktenskap och enkönade och tvåkönade syskonäktenskap.

Well, om jag skulle gissa så är inte Broderskapsrörelsen för detta. Det är inte liberaler, per definition. För mig som liberal är det dock självklart att ingen, staten eller någon annan, ska lägga sig i vad folk gör av sin egen fria vilja. Så länge alla inblandade går in i ett poly-äktenskap av egen fri vilja så ska inte någon utomstående döma dem och säga att de inte får. Civilrätssliga avtal mellan individer har inte staten eller kyrkan med att göra, så länge de inte inkräktar på andra individers fri- eller rättigheter.

Det liberala svaret till Claphaminstitutet blir naturligtvis ”Ja, all kärlek är bra!”