Kategoriarkiv: IPRED

Uppmärksammad upphovsrätt

Upphovsrätten och lagstiftning kopplad till dess upprätthållande uppmärksammas på olika sätt idag.

Journalisten skriver att HD beslutat att bilder som förekommit på en minimal skärmdump, knappt synliga, ändå ska omfattas av upphovsrätten. Hur någon ska kunna känna igen bilderna, förutom fotografen som visste att de låg på den sidan vid just det tillfälle som skärmdumpen gjordes, är lite oklart. HD dömer förvisso till skadestånd på 1 000 kr enbart, vilket ju säger en del om hur allvarligt just detta ”brott” anses. Själv är jag extremt tveksam till om det är relevant att försvara upphovsrätten i ett sådant fall. Dessutom ger det vidare konsekvenser just vad gäller om bilder på nätet ska anses vara spridda i lagens mening eller inte. Den nya domen säger ”inte”, vilket ändrar hur detta tolkats tidigare av hovrätten.

Läser också att Ephone kräver att en ipred-dom ska skickas för prövning i EU-domstolen. Argumenten är två. Dels att datalagringsdirektivet kräver att information om användare bara lämnas till en myndighet och alltså inte direkt till en upphovsrättsorganisation eller ett förlag. Dels att utlämnande av informationen kan strida mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (vilket iofs prövas av Europadomstolen, inte EU-domstolen).

Om EU-domstolen efter några års fundering beslutar till fördel för Ephone har vi två rätt intressanta händelser idag. En som innebär att upphovsrätten ska tolkas mycket hårdare än tidigare, en som innebär att de enda metoder man kommit på för att beivra upphovsrättsintrången inte är lagliga.

Är det kanske dags att börja prata om att förändra upphovsrätten i grunden snart?

Intressant?
Annonser

Men vem kör egentligen?

Läste på morgonen att Tele2 ansluter sig till de internetoperatörer som inte tänker spara uppgifter om sina kunders IP-adresser, vilket ju är mycket glädjande. Sen råkade jag trilla in hos Farmorgun på en kopp kaffe (eller ja, för läsning av blogginlägg då) och får den vägen veta att Peter Danowsky plötsligt kommit in i regeringen och tilldelats enväldig makt över upphovsrättslagstiftningen. Ja, hur ska man annars tolka hans uttalande i SvD?

– Alla i riksdagen har utgått ifrån att internetoperatörerna är lojala mot lagstiftningen och inte vill medverka till brott. Om Tele 2 intar den här attityden och det följs av andra operatörer blir det en skärpning av lagen i framtiden.

Antingen har skivbolagsindustrins företrädare drabbats av hybris och det är aldrig bra, för då kommer de att gå över sina befogenheter. Eller så har de verkligen så mycket makt över våra politiska företrädare att de faktiskt kan bestämma sånt här själva och då har de redan gått över sina befogenheter.

Oavsett vilket så är det dags för våra folkvalda att ta kraftigt avstånd från upphovsrättsindustrin och istället inse att fildelning aldrig kommer att stoppas helt, vilket Danowsky med flera tycks tro. Jag är övertygad om att det fortfarande finns en hel del riksdagsledamöter, Birgitta Ohlsson och Camilla Lindberg bland annat, som faktiskt fortfarande är av den uppfattningen att det är de folkvalda som stiftar lagar och inte vissa sakägares juridiska företrädare.

Det är otäckt när lobbyister är så övertygade om att deras åsikt kommer att bli lag. Jag håller nästan med bloggaren Mitt i steget, men ger ändå än så länge våra folkvalda the benefit of the doubt. Alltså säger jag: Something might be rotten in the kingdom of Sweden. Upp till bevis för våra folkvalda att så inte är fallet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Konsumentmakt bra, avstängning och censur dåligt

Europaparlamentet ska rösta om telekompaketet idag. Enligt parlamentets hemsida ett paket som stärker konsumenternas rättigheter. För alla som ser de delar som inte handlar om att byta operatörer och ha en öppnare marknad inom EU är paketet också ett hot mot medborgerliga fri- och rättigheter.

Eva-Britt Svensson från vänsterpartiet fick igenom ett ändringsförslag senast parlamentet röstade om paketet. Tyvärr blev ministerrådet sura på den ändringen så nu har paketet fått komma upp för ny behandling. Vad som händer om samma ändring går igenom igen är omöjligt att veta. En av huvudpunkterna i ändringen är att telekomoperatörer inte ska tillåtas eller ens kunna tvingas stänga av användare från framför allt internet.

Motiveringen till att man ska kunna stänga av internetanvändare är att man ska stärka upphovsrätten. Med tanke på att IPRED kommer att träda ikraft imorgon ligger det väl helt rätt i tiden för de makthavare som tillåtit sig att bli offer för musik- och skivbolagens aggressiva lobbying att även vilja få igenom restriktioner i telekompaketet. Som tur är har många svenska parlamentariker, däribland folkpartiet liberalernas Olle Schmidt, engagerat sig för att garantera medborgerliga fri- och rättigheter. Antagligen kommer Olle att rösta för ändringsförslaget när det kommer upp i parlamentet och därmed garantera dessa rättigheter även i fortsättningen.

Vad EU-parlamentet, precis som vår egen riksdag, har missat är att internet inte är någon slags egen liten vrå i världen. Internet är i praktiken världens informationsryggrad. Om man skriker högljutt om brevhemlighet och fri press, måste man också inse att människor idag skriver sina brev som e-post och att tidningarna distribueras mer och mer på internet istället för på papper. Bloggare som startar egna journalistiska verksamheter måste ju också skyddas på samma sätt som traditionella tidningar. Allt detta gör att man måste vara beredd att göra samma inskränkningar i friheten både på internet och i t.ex. brev distribuerade av posten i fysisk form. Jag har även skrivit om detta tidigare på bloggen.

Ytterligare ett försök till inskränkningar i de mänskliga rättigheterna är den statliga spelutredningens förslag att alla internetoperatörer ska tvingas blockera utländska spelsidor. Det är egentligen inte olagligt att spela på utländska sidor, men eftersom vi har spelmonopol i Sverige och det ju dessutom är skadligt för folkhälsan om man spelar (för det leder ju alltid till spelberoende) så är censur av medier en väldigt proportionell metod för att stoppa detta. Eller hur var det nu?

Intrången i de mänskliga rättigheterna på internet, med någon slags hänvisning till att elektronisk kommunikation inte är ”på riktigt”, har gått tillräckligt långt. Det är dags att vi medborgare ställer oss upp och säger att internet är minst lika riktigt som de pappersbrev som våra riksdagsledamöter aldrig i livet skulle tillåta att någon läste. För att citera kapten Picard; ”The line must be drawn here! This far – no further!”

Uppdatering: Skriv gärna på kommunikationsuppropet som jag skapat på http://www.namninsamling.com/kommunikationsuppropet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Skampålen återinförs

Nu börjar jag faktiskt få nog. Alliansen överger liberala ideal på löpande band, med vissa företrädare för Folkpartiet liberalerna ivrigt påhejande. Nu har riksdagen fattat beslut om IPRED, en lag som de flesta liberalt sinnade har kritiserat hårt eftersom den ger privata intresseorganisationer alltför långtgående befogenheter vad gäller att komma över personuppgifter kopplade till ip-adresser.

Vad jag inte uppmärksammat förrän alldeles nyss, genom Rick Falkvinges blogg, är att Riksdagen i och med propositionens godkännande, också har återinfört skampålen i Svenskt rättsväsende. Precis som Rick påpekar i sin kommentar ska dessutom den dömde själv betala för skampålen.

Följande är ett citat ur propositionen, en skrivelse som nu gått igenom och kommer att bli lag:

53 h §
På yrkande av käranden får domstolen, i mål om intrång eller överträdelse som avses i 53 §, ålägga den som har gjort eller medverkat till intrånget eller gjort sig skyldig till eller medverkat till överträdelsen att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet.

Hur kan man införa en sådan bestämmelse i Sverige 2009? Detta stycke borde aldrig ha lämnat regeringskansliet, än mindre yrkats bifall på från utskottet.

Förtroendet för framför allt Folkpartiet liberalernas företrädare i Näringsutskottet (som är det utskott som behandlat detta ärende) har precis sjunkit ner till samma nivå som den allra dödaste Östersjöbottnen.

Skärpning, FP!

Det är sällan jag tar till riktigt hårda ord, men nu kräver jag att FP börjar arbetet med att reformera IPRED i liberal riktning redan idag. Den antagna lydelsen är helt enkelt oacceptabel, speciellt för ett liberalt parti.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Liberala tankar om en upphovsrätt 2.0

Upphovsrätten är ordet på allas läppar för tillfället. Rättegången mot grundarna av The Pirate Bay har aktualiserat ämnet på ett sätt som saknar motstycke. Lägg därtill den så kallade IPRED-lagen som ska underlätta för upphovsrättsorganisationer att jaga fildelare och ACTA som ska låta tulltjänstemän söka igenom elektroniska lagringsmedia på jakt efter upphovsrättsskyddat material, så förstår var och en att det är dags att på allvar diskutera upphovsrättens utformning.

Jag har diskuterat upphovsrätten på olika sätt i flera år, ända sedan jag började plugga medieteknik på KTH för sex och ett halvt år sedan. Detta blogginlägg, som kommer att bli ganska långt, är ägnat åt att försöka presentera det jag har kommit fram till.

Fortsätt läs


Klara besked från alliansens unga

Samtliga ungdomsförbundsordföranden från Alliansens ungdomsförbund har nu satt ner foten gentemot partierna. Ipred-lagen är inte acceptabel och bör förpassas till papperskorgen å det snaraste. Inte för att jag trodde att något annat skulle hända, men det känns skönt att ett gemensamt uttalande i alla fall är på gång. Synd bara att det tog så lång tid. Det här borde aldrig ens ha behövt diskuteras, att säga nej till Ipred borde komma som en reflex från alla liberalt sinnade människor.


Dags för ett nytt liberalt uppror

Sitter och tittar på Debatt i SVT. Hade jag haft något att dricka hade jag nog alldeles nyss spottat ut det. För vad hör jag? Jag hör Johan Pehrson säga att han tycker att den nya lagen, som ska ge antipiratbyrån och andra upphovsrättsinnehavare rätt att få ut personuppgifterna bakom ip-adresser, är en bra idé!

Om detta är den officiella linjen för Folkpartiet Liberalerna är det dags för ett kraftigt uppror från framför allt LUF mot partiet. Vi ska inte ytterligare göra intrång i den personliga integriteten. Vi ska hålla oss till våra löften, att inte jaga fildelare. Istället ska vi jobba med alternativ för att ge upphovsmän ersättning för deras jobb.

Jag förväntar mig ett uttalande från mina kolleger i LUF innan helgen.